Thomas Piketty: a kelet-európai országokból elszipkázott tőkejövedelmek jóval magasabbak, mint az ide érkező uniós transzferek

12670244_119632101755862_4656262959445376409_n

 

A kelet-európai országok EU-kritikája nem teljesen megalapozatlan, húzta alá Thomas Piketty néhány napja blogján, lévén, hogy a tőlük Nyugat-Európába irányuló tőkejövedelmek jóval magasabbak, mint az ide érkező uniós transzferek. A cikkről beszámoló Mandiner részletes elemzése elsősorban hazánkra és Kelet-Európára koncentrált, ezért is maradhatott ki belőle, hogy az európai modell másik nagy vesztese Dél-Európa, ahol szintén nagy politikai károkat okoz a “rövidlátó német-francia egoizmus”.

 

 

Párizsban vagy Brüsszelben nem értik, miért olyan hálátlanok azok a kelet-európai országok, amelyek masszív transzferekben részesülnek, írja Piketty. Csakhogy Varsóban vagy Prágában úgy látják, hogy a nyugati befektetésekért drágán kell megfizetniük, és a számokat vizsgálva, nem teljesen tévednek.

A francia közgazdász elsősorban Filip Novokmet friss PHD-dolgozatára hivatkozik, amelynek egyik következtetése, hogy az egyenlőtlenségek azért nőttek kevésbé Kelet-Európában, mint az USA-ban vagy Oroszországban, mert a keleti tőkejövedelmek jelentős része külföldre távozik. Ahogy az egyébként a kommunizmus előtt is történt, amikor a tőketulajdonosok már franciák, németek, olykor pedig osztrákok vagy épp oszmánok voltak. 1989 után a nyugati, elsősorban német befektetők váltak fokozatosan tulajdonossá, ha csak a vállalatokra gondolunk, akkor több mint fele részben.

Pikkety számításai szerint 2010 és 2016 között a kelet-európai országokból kiáramló tőke- és tulajdonjövedelmek átlagosan a GDP 4,7%-át érték el Lengyelországban, 7,2%-ot Magyarországon, 7,6%-ot Csehországban és 4,2%-ot Szlovákiában. Ahogy az alábbi ábrán is látható, ehhez képest jóval kisebb összeget tesznek ki az egyes országokba irányuló uniós nettó transzferek.

 

A beáramló nettó uniós transzferek és a kiáramló tőkejövedelem és profit
A beáramló nettó uniós transzferek (zöld) és a kiáramló tőkejövedelem és profit átlagosan, 2010-2016 között, forrás

 

Piketty hozzáteszi, hogy nyilván sokan azzal érvelnének, hogy ezek a befektetések növelték az érintett gazdaságok versenyképességét, ugyanakkor a kelet-európai vezetők gyakran figyelmeztetnek arra, hogy a (külföldi) befektetők visszaélnek a pozíciójukkal, hogy lejjebb nyomják a béreket, és ezzel tovább növeljék saját profitjukat. Piketty itt a cseh miniszterelnökkel, decemberben készült Le Mondeinterjút is linkel, ahol Andrej Babiš többek közt azt mondja:

Igen, adtok nekünk pénzt, de a másik oldalon, a vállalataitok itt fektettek be, és minden évben több mint 10 milliárd osztalékot vesznek ki, Lengyelországban egyenesen 25 milliárd eurót! Sok francia vállalat fektetett be nálunk, és a honfitársainkat alkalmazzák, de csak a francia bérek harmadát fizetik nekik.

A dél is megsínyli a francia-német egoizmust

A kelet-nyugat megosztottság azonban csak az egyik nagy kihívás, amely Piketty szerint az EU előtt áll, legalább ennyire fontos az észak-déli ellentét, amely szerinte drámai módon megnőtt az eurózónán belül, és két alapvetően ellentétes narratíva alapozza meg. Egyrészt a németek és a franciák továbbra is azt képzelik, hogy megsegítették a görögöket, mert a piacinál alacsonyabb kamattal adtak nekik kölcsönt, de magasabbal, mint amellyel e nyugati országok kölcsönözhetnek. Görögországban épp ellenkezőleg: mindez egy nagyon is jövedelmező biznisznek tűnik.

Piketty szerint a valóság az, hogy a Dél-Európára kényszerített megszorító programok, egy nagyon is rövidlátó francia-német egoizmus következményei, és hozzájárultak pl. Katalónia elszakadási törekvéseihez is.

Erről egy korábbi, tavaly novemberi cikkében írt részletesen, ahol egyrészt azt fejtegeti, hogy a jövedelemadó részleges decentralizációja a nemzeti szolidaritás ellenében hat, és nem véletlen, hogy az Amerikai Egyesült Államokban vagy Németországban teljesen vagy túlnyomórészt szövetségi szinten kerül meghatározásra.

Másrészt kitér Európa súlyos felelősségére a katalán válságban, ami részben az eurózóna válságának katasztrofális kezeléséből származik, és amelynek többek között épp Spanyolország látta kárát. Részben pedig abból, hogy az

EU évtizedek óta azt hirdeti, hogy lehetséges egy nagy európai és világpiaci integráció, valós szolidaritás és a közjavak finanszírozásának kötelezettsége nélkül. Ez a logika egymás konkurensévé teszi az államokat és a régiókat, aminek egyenes következménye a nemzeti egoizmus.

A közgazdász szerint így minden terület, akár Katalónia számára is adott a lehetőség, hogy luxemburgi módra kis adóparadicsommá alakuljon.

A megoldás például az lehetne, ha az uniós büdzsé azokra támaszkodna, akik a gazdasági integráció legnagyobb nyertesei: a vállalatok nyeresége és a legmagasabb jövedelmek uniós megadóztatása révén.

Ha a szolidaritás és a fiskális igazságosság határozná meg az európai gyakorlatokat, az vethetne véget a szeparatista törekvéseknek.

EU-kritikus ≠ EU-szkeptikus

Bár a fentiekből már kiderülhetett, talán érdemes aláhúzni, hogy Piketty közismerten EU-párti és szociáldemokratának mondható, több szocialista stábban is dolgozott hazájában, bár a gyakorlatban nem valósultak meg az általa is támogatott vagy körvonalazott reformok. Ezzel is összefüggésben, a progresszív közpolitikák iránt elkötelezett közgazdászként, az utóbbi években rendszeresen kemény kritikával illette a francia és európai döntéshozókat.

Kapcsolódó cikkünk:

Thomas Piketty a francia munkajogi reformról: elképesztő károkozás

Így volt ez Hollande esetében, de Emmanuel Macron adópolitikájával kapcsolatban is, amelyet nemrég Trumpéhoz hasonlított, és rendkívül károsnak ítélt egy írásában. Ugyanez érvényes EU-kritikájára is, amelyet alapvetően konstruktív hozzáállás jellemez: a XX. századi kapitalizmus sztárrá vált elemzője bízik az EU megreformálhatóságában, amelyhez rendszeresen ötleteket is ad.

A pénzügyi válság és az EU nagy elszalasztott esélye

Ebben az írásban is jelzi, amit már számtalanszor leírt, hogy az Unió végzetesen rosszul kezelte a 2008-as válságot, amelyet elsősorban az amerikai rendszer gyengeségei tápláltak: a túlzott dereguláció, az egyenlőtlenségek elszabadulása, a legszegényebbek eladósodottsága.

Ahelyett, hogy az EU, amelynek modellje jóval egalitáriusabb és inkluzívabb, megragadta volna a lehetőséget, hogy a globális kapitalizmus szabályozására egy jobb rendszert segítsen elő, épp ellenkezőleg, merev módon és rossz ütemben alkalmazott költségvetési szabályaival egy újabb recessziót segített elő 2011-2013-ban, amiből az eurózóna csak most kezd kilábalni.

10 évvel e válság kezdete után, Trump hatalomra kerülése újfent rávilágít az amerikai modell óriási hibáira, ami újra arra indíthatná Európát, álljon egy alternatív modell élére.

Ezekhez a várakozásokhoz képest 3 nagy kihívás vár az Unióra, Piketty szerint. Kettőt már említettünk, a nyugat-kelet szakadék mellett, „észak-dél” konfliktusos viszonya, és a harmadik is szorosan összefonódik ezekkel: ez pedig a globalizációból eredő egyenlőtlenségek megfékezése.

Piketty szerint ugyanis az európai polgárokat nem nyugtatja meg a végtelenségig, hogy máshol, mondjuk az USA-ban vagy Brazíliában sokkal rosszabb a helyzet.

Az identitásalapú konfliktusok, a bezárkózás, a bűnbakkeresés szorosan összefügg a durva fiskális versennyel, amelyet maga az EU is felerősít. Ehelyett a népi osztályoknak és a legfiatalabbnak olyan stratégiákat kellene ajánlani, amelyek csökkentik az egyenlőtlenségeket és befektetnek a jövőbe.

Ha esetleg valakinek az lenne a benyomása a magyarországi helyzetből kiindulva, hogy a nyugati vagy „szerencsésebb” országokban épp ez történik, akkor az inkább a relativitásból adódó érzékcsalódás: a gazdasági válság óta bevezetett megszorítások épp ezeket a jövőbe való befektetéseket építették-építik le. És ennek a stratégiának az egyenlőtlenségeket tompító jóléti rendszerek és a fiatal generációk a legnagyobb vesztesei – azaz az egyes régiókon túl, az európai lakosság jelentős része.

Nemcsak a szélsőjobb, hanem a mérsékelt pártok is a nemzeti önzés és a szűklátókörűség foglyai

A sokat emlegetett populizmusok elleni küzdelem első lépése tehát az lenne, hogy az uniós intézmények felhagyjanak az országok és régiók egymás közötti versenyének gerjesztésével, amely közös szociális és fiskális alapok nélkül valósult meg évtizedeken át. Ez ugyanis csak felerősíti a globalizáció amúgy is durván egyenlőtlen trendjeit.

Piketty szerint ez a konstrukció, és a globalizált pénzügyi kapitalizmus szabályozatlan volta egyenesen vezetett a Brexithez: nem meglepő, hogy a demokratikus és progresszív alternatíva hiányában, a tömegek – alsóbb és középső osztályok – az idegengyűlölet felé fordulnak. Ha a reakció „patologikus” is, valódi elhagyatottságban gyökerezik.

Ahogy még 2016-ban, a kontinenst megrázó brit népszavazás után kifejtette, hiba lenne azt hinni, hogy a nemzeti egoizmus és a kollektív irracionalizmus képviselői egyedül az olyan pártok, mint a brit UKIP vagy a francia Nemzeti Front. Szerinte ugyanis ez motiválta a legnagyobb politikai súllyal rendelkező uniós országok, így a franciák és németek mérsékelt pártjait: a német CDU-t éppúgy, mint a francia jobb- és baloldalt (UMP, PS).

Ez vezetett a pénzügyi krízis katasztrofális kezeléséhez, és egyszer ezeknek a politikai erőknek majd el kell ismerniük elképesztő történelmi felelősségüket. A kétezres évek dereka óta változatlan német diskurzus – a „ha mindenki azt csinálná, amit mi, ugyanazokat a reformokat hajtaná végre, és olyan megbízható és erkölcsös lenne, akkor ez lenne a világok legjobbika” – Piketty szerint nonszensz, nemcsak irracionális, de nacionalista üzenet is.

Nyilván rengeteg pozitívuma van a német modellnek, de ha minden ország ezt az általános deflációs bérpolitikát alkalmazta volna, és olyan gigantikus, az ipari forradalom óta sosem látott 8%-os kereskedelmi többlettel rendelkezne, akkor a világon senki sem tudná elnyelni ezt a többletet.

A német felelősök – írta Piketty még 2016-ban, és a helyzet azóta nem sokat változott – nem hajlandóak elmagyarázni ezeket, a mindenki más számára evidens tényeket a választóknak: lényegében azt, hogy kiemelkedő gazdasági tevékenységük jelentős része a szomszédaik kárára valósult meg.

Ha a déli országok nem lettek volna az eurózóna tagjai, korrigálhatták volna ezt a folyamatot leértékelésekkel, de közös monetáris politika esetén az egyetlen előremutató korrekció az lett volna (és továbbra is az), ha Németország masszívan emeli a béreket és az állami beruházásokat, illetve hosszabb távon egy költségvetési és fiskális unió kialakítása.

A franciák pedig, „akik szeretik a német példát ürügyként használni arra, hogy semmit se csináljanak”, hasonlóan extraalacsony kamatokból profitálhattak, mint Berlin, és ezért inkább cserben hagyták a déli országokat. Ezzel vette kezdetét az „abszurd” 2011-2013-as recessziót kiváltó és a világgal szembemenő „hipermegszorítások” politikája.

Az EU modellje jelenleg az idegengyűlölet, a nacionalista bezárkózás és a bűnbak-keresés melegágya

Az eurózóna ezáltal az EU valóságos hendikepjévé vált, amit a Brexit képviselői alaposan ki is használtak. Az euró eszköz lehetett volna afelé, hogy a politikai hatalom szabályozni kezdje a XXI. századi kapitalizmust, hogy a közös piac politikája előrelépjen a politikai unió felé, amely védelmet nyújt a piaci spekuláció ellenében. Ehelyett egy pokoli masinává vált, ami képes kisiklatni az egész szerelvényt… Piketty javaslatai 2016-ban is nagyon hasonlóak voltak a maiakhoz:

Az EU nem maradhat szimplán az áruk, szolgáltatások és a tőke szabad mozgását biztosító megapiac

Fiskális, szociális és szabályozási ellensúlyokra van szükség, ugyanis a fenntartható gazdasági növekedéshez közszolgáltatások, infrastruktúrák, jó oktatási és egészségügyi rendszer, kutatási szektor, egyetemi csereprogramok, esélyegyenlőség, regionális újraelosztás szükséges. És mindennek ára van.

Szankciókat kell bevezetni azon országok ellen, amelyek rontják a szabályozás sztenderdjeit, és ezáltal pl. elősegítik az adóelkerülést

Abnormális, hogy az amerikai szankciókra várt Európa, hogy kezdjen valamit, mégoly félénken pl. a svájci banktitokkal. Ahogy Gabriel Zucman javasolta néhány éve, a banktitok okozta kárral arányos, 30%-os vámmal terhelhetné-fenyegethetné meg Svájcot három nagy szomszédja, és hasonlóképpen lehetne eljárni a többi adóparadicsommal, így a brit fennhatóság alatt lévőkkel is.

Kapcsolódó cikkünk:

Évente 130 milliárd euró adóveszteséget okoz a banktitok az államkincstáraknak

Az offshore vagyonok teljes elkobzását javasolja egy francia közgazdász

Az államadósságok azonnali átütemezésére van szükség, illetve moratóriumra, amíg a növekedés nem tér tartósan vissza, és masszív állami-uniós befektetésekre

A Sziriza és Görögország megalázása lehet, hogy rövid távon kifizetődött mint elrettentés – a szintén újbaloldali és rendszerkritikus Podemos pl. nem tudott nyerni Spanyolországban –, de az EU-nak jelenleg a jobboldali populizmusokkal kell konfrontálódnia, Londontól Varsón át Budapestig. Jobb lett volna átstrukturálni az adósságokat, ahogy ezek a baloldali pártok kérték, mert ők, ellentétben a jobboldali nacionalistákkal, EU-pártiak. Masszív állami befektetésekre van szükség az infrastruktúrába, a szakképzésbe és a kutatásba. A történelem bizonyítja, hogy lehetséges a mégoly magas államadósságok lefaragása is, de jobb megoldás bátran átütemezni ezeket, amennyiben a visszafizetés generációk esélyeit veszélyezteti.

Az uniós intézmények demokratikus reformja nélkül nem fog menni

A jelenlegi egy lényegében kétkamarás rendszer, ahol az Európai Parlament rovására a valódi hatalom az Európai Tanács, az államfők és a miniszterek kezében van. Az Európai Tanács a nemzeti érdekek ütköző zónájává vált, ahol lehetetlen demokratikus és európai többségi támogatást élvező döntéseket hozni. Ráadásul mindez zárt ajtók mögött történik, és számos szabály megy szembe a demokratikus döntéshozatallal (automatizmusok a költségvetési kritériumokban, egyhangú szavazat szükségessége), ami leginkább arra jó, hogy megutáltassa az EU-t.

Több lehetséges kiút, valódi kétkamarás rendszer?

Az Európai Parlament mellett létrejöhetne a nemzeti parlamentek képviselőiből álló „felsőház”, ahol a döntések átláthatóbb módon, igazságtalan vétók helyett kollektív vitákon alapuló, valóban demokratikus módon történnének. Egy ilyen rendszer megőrizné a nemzeti törvényhozások szuverenitásának hagyományát is, és talán jobban elősegítené, hogy a nemzeti képviselők kivegyék szerepüket az európai törvényalkotásból, kénytelenek legyenek ebbe beépíteni az európai közérdeket is, ahelyett hogy csak panaszkodnak Európára.

Persze több lehetőség is létezik, és a viták nyitottak – de mindennek sürgősen, és a lehető legtágabb közegben kellene lezajlania, kiszabadítva a kérdéseket a „szakértők” kezéből.

Másfél évvel leírásuk után, és az azóta végbement történések fényében, e felvetések ma nem sokat vesztettek aktualitásukból.

Dobsi Viktória

Címlapkép forrása: Facebook

Érdekel a külpolitika? Ha igen, kövesd a Világtérkép Facebook-oldalát!

 

tetszett_a_cikk3

 

 • Péter István

  Persze, az EU egy gyarmatbirodalomként működik, ahol alapvetően a vezető tagországok – Németország, Franciaország, stb. – érdekei érvényesülnek és kíméletlenül kizsákmányolják és kifosztják a periférikus tagországokat. Nem csak a jövedelmek jelentős részét viszik ki ezen országokból, hanem a viszonylag képzett munkaerejükben is dúskálnak.

  • trisel

   És?

 • pandacsöki

  És erre van, aki csak most jön rá?

 • transformer

  Nem véletlenül utálják Pikettyt a hazai neoliberálisok.
  Ami pedig a Sziriza és Görögország elleni fellépés következményeit illeti, az ismételten bizonyítja, hogy a globális tőke válsághelyzetben inkább a szélsőjobboldalt választja, mint a baloldali megoldásokat. Ahogyan annak idején József Attila írt arról a bizonyos jegyespárról…

  • trisel

   Ide dobtál egy hülye mondatot. Látszik, hogy még futólag se olvastad el a cikket.

   • transformer

    Ez legalább három mondat. A második kettő a cikk egyik mondatához kapcsolódik. Az első pedig tény, elég arra a fanyalgásra gondolni, ahogy az említett figurák fogadták pár éve Piketty könyvét. Akiknek az uniós szellemi rokonai máig meghatározzák az EU egész gazdaságpolitikáját.
    A német problémába nem akarok belemenni, mert valós ugyan, de könnyen visz el nacionalista indulatok felé. Pedig számos német is kárát vallja a Hartz IV-es paradicsomnak.

 • Gusty Wolf

  Kérdés persze,milyen szociális válság lenne ezekben az országokban az “éhbéres” munkahelyek nélkül.

 • Mr. Hyde

  Jelenlegi formájában az Európai Unió a transznacionális monopóliumok gyámsági övezete a nemzeti kormányok egymásra (egymás alá) licitálásával, a többségi társadalom kárára.

 • Lajos Incze

  szent egyszerűség

 • Vidéki

  Piketty nagyon keményeket mond:

  Piketty itt a cseh miniszterelnökkel, decemberben készült Le Monde–interjút is linkel, ahol Andrej Babiš többek közt azt mondja:
  „Igen, adtok nekünk pénzt, de a másik oldalon, a vállalataitok itt fektettek be, és minden évben több mint 10 milliárd osztalékot vesznek ki, Lengyelországban egyenesen 25 milliárd eurót! Sok francia vállalat fektetett be nálunk, és a honfitársainkat alkalmazzák, de csak a francia bérek harmadát fizetik nekik.”

  “Szankciókat kell bevezetni azon országok ellen, amelyek rontják a szabályozás sztenderdjeit, és ezáltal pl. elősegítik az adóelkerülést “.

  A német Süddeutsche Zeitung lap megbízásából egy tekintélyes francia szakember, Gabriel Zucman nyilvánosan elérhető adatok alapján számításokat végzett arról, hogy az egyes tagállamok mennyivel kevesebb bevételre tesznek szert a társasági adóból az adóparadicsomokban működtetett offshore cégek miatt.

  Eredményei szerint a nemzetközi nagyvállalatok egyedül az EU-ban működő adóparadicsomokba – Belgium, Ciprus, Hollandia, Írország, Luxemburg és Málta – évente 350 milliárd eurót csoportosítanak át KÖNYVELÉSI TRÜKKÖKKEL,
  hogy minél kisebb legyen az adóterhük.

  Németországban például a nagy nemzetközi vállalkozások az alkalmazottak béreként kifizetett minden egyes euró után nagyjából 50 cent nyereséget termelnek, Luxemburgban pedig 3,5 eurót, de NEM AZÉRT, MERT A LUXEMBURGI MUNKAVÁLLALÓK HÉTSZER TERMELÉKENYEBBEK, hanem azért, mert a cégek Luxemburgba “terelik” a nyereségüket, hogy ne a németországi, hanem a számukra sokkal kedvezőbb luxemburgi szabályok alapján fizethessenek társasági adót.

  Az ilyen műveletek révén évente nagyjából 600 milliárd euró nyereség áramlik a multinacionális vállalatoktól az adóparadicsomokba a világ összes ilyen országát és különleges státuszú területét együttvéve, amelyek nagyjából 60 milliárd eurótól, a társasági adóból származó bevétel mintegy 20 százalékától fosztják meg az EU-t mind a 28 tagállamot együttvéve.
  A legnagyobb kárvallott Németország, amely 17 milliárd euró bevételtől esik el, és 32 százalékkal több bevétele lenne a társasági adóból, ha nem létezne a pénzügyi szolgáltatások adóparadicsom nevű ágazata, amely az 1980-as években fejlődött ki. A második helyen Franciaország áll, amely 25 százalékkal nagyobb bevételre tenne szert a társasági adóból adóparadicsomok nélkül.
  A Süddeutsche Zeitung listáján Magyarország a harmadik helyen áll 23 százalékos aránnyal.

  Érdekes, hogy ezt a kártékony helyzetet nem akarja felszámolni az Európai Bizottság.

  Ha annyi energiát szánna rá, mint a migránsok kötelező szétosztására, akkor nem itt tartanánk.

  De mit is várhatunk a szintén luxemburgi származású EB elnöktől, Junckertől, akit a cikkben említett Luxemburg (az adóparadicsom) delegált az Európai Bizottság élére!?

  Elérték azt, hogy az Európai Unión belül a minimálbér a legmagasabb Luxemburgban, ahol 1923 euróra rúgott, míg Bulgáriában volt a legalacsonyabb, havi 215 euró.
  Tehát egy luxemburgi Homo Sapiens minimálbéres egyed kb kilencszer annyi értéket képes előállítani, mint egy bulgáriai? Junckerék meséjében ez lehetséges.

  Ezek az alakok, akik az Európai Bizottság működését meghatározzák, abban érdekeltek, hogy például az adóparadicsom Luxemburg kedvezményezett helyzetét az idők végezetéig fenntartsák.

  Ennek fényében ellentmondásos Piketty véleménye, aki ennek a túlerejű brüsszelita vezetésnek olyan erős jogosítványokat adna, amilyen erős Moszkva jogosítványa volt a KGST működtetésében.

 • Barna Toth

  Amit nem nagyon reszletez a cikk, az a befektetesek elonye. Ne mondja senki hogy multik nelkul is ennyi munkahelyet tudna teremteni a magyar gazdasag, vagy hogy a berszintek itt tartananak. Raadasul a gonosz multik fizetik a jarulekok zomet. Igaz hogy torekszenek a helyi kormanyoktol adokedvezmenyeket kicsikarni, de ezzel egyutt is tobbet fizetnek mint akarmelyik minimalberen/reszmunkaba bejelentos magyar vallalkozas.

 • Monarhista

  hiánypótló cikk

 • toportyán

  Jobberek lassan csődbe viszik ajrópát szokás szerint,ballerektől rettegésük nácik kezibe adja a hatalmat….háború a legnagyobb üzlet tudva levő.

 • Szászy Anita

  Nagyon tanulságos cikk.A multinacionális vállalatok ,fontosak a munkahely teremtés szempontjából.Sajnos a magyar kis,és középvállalkozások ,nem tudnak annyi munkahelyet teremteni .Több munkahelyre lenne szükség így is .

 • Szászy Anita

  Az E.U döntéshozó hatalmáról annyit írnék,hogy nyilván szükséges a különböző gazdasági helyzetű tagállamokat összefogó egységes rendszer ,ahogyan az minden tagállamban külön is létezik.Attól még nem kevésbé demokratikus egy közösség,hiszen törvények szabályozzák a létét.Nem hinném,hogy az EU. diplomatái,vezetői kevésbé lennének demokratikusak mint a magyar vezetők,vagy a magyar miniszterelnök.Szerintem jóval kevésbé hangsúlyozzák a nemzeti állami törekvéseiket,készek a kompromisszumok megkötésére,mint például Magyarország.Lásd az E.U migrációs politikáját .

 • http://bircahang.org maxval bircaman bircahang.org

  Így igaz. 100 Ft-ot elsíbolnak, s adnak erre 20 Ft segélyt.

 • bankár

  “Thomas Piketty: a kelet-európai országokból elszipkázott tőkejövedelmek jóval magasabbak, mint az ide érkező uniós transzferek .”

  Nem sírni kell, hogy elszipkázzák a jövedelmet, hanem helyt kell állni a nemzetközi piacon. De erre a kelet-európai tolvaj-kormányok nem képesek.

  • János Parajdi

   Hülye!

   • bankár

    Pikettyre mondtad.

    • János Parajdi

     Dehogy! Ő egy gondolkodó pasas.
     Rád! Meg a hasonló csirkefogókra. 😛

     • bankár

      Honnan veszed, hogy én csirkefogó lennék?? :((((

     • János Parajdi

      bankár

     • bankár

      Ezek szerint még nem láttál tisztességes bankárt. Valóban ritka, mint a fehér holló. :)

     • János Parajdi

      Fogalmi képtelenség.
      Nyelvtanilag oximoron (pl szűz kurva)

     • bankár

      :DDD
      A “szűzkurva” létezik. Az az (általában nőnemű) személy, aki nagyon sokat kacérkodik a másik nemmel, ám amikor prédája úgy dönt, ideje lenne a tettek mezejére lépni, a szűzkurva büszkén hagyja őt faképnél. Általában ezzel védekezik: “Áá én nem vagyok egy olyan lány…” :)))

     • János Parajdi

      Ezt most viccnek szántad? Nagyon halovány

     • bankár

      Ez nem vicc, hanem egyszerű válasz a felvetésedre.

     • János Parajdi

      Primitív válasz
      A lényeget terelted, hogy csak a zárójeles példára reagáltál, rosszul.

     • bankár

      Mire szeretnél választ kapni?

     • János Parajdi

      Én? Tőled (kamu regtől)? Semmire.
      Hol kérdeztelek?

     • bankár

      Több ezer hozzászólással “kamu reg”? Inkább keresd fel orvosodat!

     • János Parajdi

      Teljesen mindegy hány hsz.
      Te úgy vagy bankár ahogy én balettáncos.

     • bankár

      Nem tudtam, hogy balett táncos vagy.

 • disqus_Lsb5oCJ1OO
  • János Parajdi

   Jó lapos semmitmondás.
   Ritka nagy fasz ez a Tokfalvi.

   • disqus_Lsb5oCJ1OO

    Persze, de ez egyúttal azt is jelzi, hogy hülyeség az osztalékként kimenő és a EU-s támogatásként bejövő pénzek összehasonlítása. És szerintem nem kellene senkit durván minősítgetni…

    • János Parajdi

     Miért hülyeség?
     egyébként nem osztalékként megy ki hanem nyereségként, aztán, hogy mivé válik az már más kérdés.
     Amit a szerző összehordott nem is durva a minősítés. Kifejezetten eufemizmus.

     • disqus_Lsb5oCJ1OO

      Mert a magyar tőkés éppúgy befektetheti külföldön a nyereségét, mint a külföldi Magyarországon – persze ehhez megfelelő üzleti környezet kellene. És az EU-s támogatás az utóbbi esetben is jönne.

     • Kicsikém 06

      Milyen eu-s “támogatás “? Azon pénzre gondolsz , amit folyíamatosan szivattyúznak ki tőlünk ???

 • gmihaly

  Ezérl a tárgyilagos és szakszerű (németül: sachlich) elemzésért kaptok egy piros pontot.

 • elemes

  Hát ez az írás egy facepalm. És pont az átlátszón…? Édesjóistenem.