A francia kormány kénytelen befogadó központokat létesíteni Calais közelében

douche

 

Az M1 is beszámolt róla, hogy hétfőn a francia kormány bejelentette 2 befogadó központ létesítését Calais környékén, ahol az ország észak-keleti régiójában tartózkodó migránsok kérhetnek majd segítséget. A Híradó kommentárja szerint „Párizs beadta a derekát”, de az már kimaradt a hírből, hogy ennek legfőbb oka az, hogy helyi civil szervezetek feljelentése nyomán a francia Államtanács kötelezte Calais városát és az államot a cselekvésre, annak érdekében, hogy a külföldiek embertelen és megalázó kezelésének törvénytelen gyakorlata helyett biztosítsák alapvető ellátásukat.

 

 

A döntés kudarc az új francia belügyminiszter számára, aki ideáig semmibe vette az ombudsman többszöri és egyre határozottabb felszólításait, és nemcsak azt tagadta meg, hogy beszüntesse a külföldiek alapvető jogait semmibe vevő jogsértéseket, de az állam helyett az alapvető szükségleteket – ételt-italt, tisztálkodási lehetőségeket – biztosítani próbáló civileket is elküldte virágnyelven melegebb éghajlatra.

Ellentétben Emmanuel Macron nyilatkozataival, amelyek a menekültek befogadásának fontosságát emelték ki az utóbbi hetekben, az új francia kormány eddig elzárkózott attól, hogy reagáljon az akut krízishelyzetekre, amelyek a közelmúltban csak súlyosabbá és látványosabbá váltak, elsősorban Párizsban, Calais-ban és az olasz határ közelében.

Edouard Philippe miniszterelnök július 12-én hozta nyilvánosságra a kormány migrációval kapcsolatos tervezetét, amely említést sem tett ezekről a problémákról, mintha nem kellett volna néhány hete ezreket evakuálni a főváros átmeneti befogadóközpont közeléből, és mintha Párizs polgármestere nem kérte volna több ízben decentralizált befogadóközpontok létesítését.

Mintha Calais-ban nem lenne újra komoly humanitárius válság, és mintha a Roya völgyében, az olasz határ mellett nem folytatódnának az engedetlenségi akciók – a minap 165 menedékkérőt tartóztatott le a rendőrség a helyi „ellenállási mozgalom” vezéralakja, Cédric Herrou mezőgazdász társaságában, aki Nizzába és Marseille-be kísérte a külföldieket. Bár a térségen több ezer migráns vonulhat keresztül évente, a régióban nincs átmeneti befogadó központ, a helyi jobboldali többségű vezetés hallani sem akar róla, a menedékkérelmeket pedig csak a nagyvárosokban lehet leadni.

Korábbi cikkünk:

Büntetendő-e a szolidaritás? Migránsokat segítő aktivistákat perel a francia állam

Visszatérve a kormányprogramra, ez elsősorban a hosszú távú megoldásokra koncentrált, amelyeket főleg a menekültkérelmek elbírálásának felgyorsításával és „diplomáciai úton”, azaz a tranzitországok és elsősorban az Európával határos államok meggyőzésével próbál elérni. A metódus nem új: az utóbbit jó ideje használja több-kevesebb sikerrel több európai ország és az EU is, csak jóval diszkrétebben, mint például Törökország vagy Líbia esetében, amikor gazdasági vagy politikai előnyöket ígérnek a migráció akadályozása érdekében.

 

A miniszterelnök Edouard Philippe ismerteti a kormány migrációs politikáját július 12-én. Fotó: Philippe Woyazer/Reuters, forrás.
A miniszterelnök Edouard Philippe ismerteti a kormány migrációs politikáját július 12-én. Fotó: Philippe Wojazer/Reuters, forrás.

 

A kérelmek elbírálásának felgyorsítása pedig már a tavaszig kormányzó szocialistákkal megkezdődött, az illetékes hivatalok személyzetének megduplázása 9 hónapról 5, majd hamarosan 3 hónapra csökkenti a procedúra egyik hosszabb szakaszát, így jelenleg elsősorban a potenciális menekültek elsődleges tájékoztatását, segítését biztosító struktúrák hiányoznak. Akárcsak a szálláshelyek, amelyeket 2019-ig 12.500 darabbal növelne az új kormány – ez a jelenlegi hiány felét sem pótolná.

Ahogy François Hollande elnöksége idején, Macron csapata sem kívánja elismerni, hogy a jelenlegi problémák oka nem annyira a megnövekedett igényekben keresendő: tavaly 86 ezer menekültkérelmet adtak be az országban, idén 110 ezerrel terveznek (ezeknek kb. harmadát fogadják el). Azaz a „migrációs nyomás” nem mondható extrémnek a majd 68 millió lakosú országban, pláne az olyan szomszédokkal összehasonlítva, mint Német- vagy Olaszország.

Ha a mai rendszer látványosan nem képes kezelni bizonyos konfliktusokat, az egyrészt a politikai akarat hiányával magyarázható, másrészt azzal, hogy Franciaország évtizedeken át elhanyagolta és leépítette befogadó intézményeit, az elmúlt ciklus erőfeszítései és a jelenlegi vállalások főképp ezt a hiányt toldozgatják.

Macron korábbi célzásaival ellentétben az igazságtalan és hatékonynak sem nevezhető dublini rendszert sem kívánja egyelőre megreformálni, csak a későbbiekben – addig azonban jóval hatékonyabb visszatoloncolásokat ígér, és a menekültek kontra „gazdasági migránsok” akkurátus megkülönböztetését.

Ha közelebbről megnézzük, a fenti két kategória szétválasztása korántsem olyan könnyű és egyértelmű, ezért olykor kifejezetten mesterséges és önkényes, ahogy a visszatoloncolások számának növelése – ezt is már Sarkozy óta tudjuk – ugyan jól mutat a politikusi szónoklatokban, de a valóságban kifejezetten drága és körülményes, gyakran lehetetlen, vagy csak jog- és törvénysértés révén valósítható meg. De ez még a jövő zenéje, térjünk vissza arra, amiről a kormány tudomást sem kívánt venni: az elmúlt hónapokban újra elhatalmasodó, bár csak bizonyos gócpontokban jelentkező krízishelyzetekre.

Ahogy korábban írtuk, júniusban az ombudsman mellett számos kezdeményezés – nyílt levelek, petíciók – próbálták meggyőzni a köztársasági elnököt és a kormányt, hogy nem maradhat tétlen a Calais-ban kialakult helyzetben. A kikötőváros közelében létrejött, több ezer migránsnak otthont adó tábor, a „Dzsungel” tavaly őszi lerombolása után néhány hónappal ugyanis újra feltűntek az Angliába vágyó külföldiek a térségben.

Korábbi cikkünk:

Míg Macron a menekültek befogadásáról beszél, Calais-ban sosem bántak ilyen kegyetlenül a migránsokkal

Nyár elején a becslések szerint 5-600 ember bolyonghatott a környéken, akiket a helyi önkormányzat és a prefektúra drasztikus eszközökkel próbált rávenni a távozásra. A rendőrök már év elejétől szisztematikusan akadályozták vagy tiltották az étel- és italosztást, ahogy azt is, hogy a migránsok tisztálkodhassanak. A segítő civil szervezek tagjainak többé-kevésbé módszeres zaklatása mellett a rend erői rendszeresen elkobozták vagy könnygázzal szórták be a külföldiek holmiját, matracait, hasonló módszerrel ihatatlanná tették vizüket, ételüket, nem hagyták őket aludni sem.

A hónapokon át érkező, hasonló tartalmú beszámolókra a Human Rights Watch július 27-én közzé tett jelentése tette fel a pontot: a jogvédő szervezet leszögezi, hogy a rendőrök erőszakos fellépése jogellenes, amennyiben indokolatlan erőszakot használnak olyan helyzetekben, amelyekben a migránsok egyáltalán nem jelentenek veszélyt. Több ízben dokumentálták például, hogy alvó embereket, köztük kiskorúakat permeteznek le paprika spray-vel, vagy használhatatlanná teszik cipőiket, ruhájukat, sátraikat… A megalázó és embertelen viselkedés azokkal szemben, akik nem mellesleg több esetben potenciális menedékkérők, a rendőri hivatás etikájának megcsúfolása.

Akárcsak korábban, a prefektúra tagadta, hogy a rendőrök jogtalan erőszakot használnának – annak ellenére, hogy a lille-i törvényszék már márciusban felszólította Calais városát, hagyjon fel azzal, hogy akadályozza az alapvető szükségletek kielégítését. Június közepén 11 civil szervezet újfent panaszt tettek a francia állam ellen, humanitárius kötelezettségei megtagadása miatt.

A kereset elsődleges célja az volt, hogy az emberek tusolhassanak és átvehessék az enni-, innivalót; továbbá arra is kötelezte volna a hatóságokat, hogy hozzanak létre egy befogadó központot. Ez utóbbit a bíróság megtagadta, viszont 10 napot adott az államnak, hogy biztosítsa az olyan alapvető jogok, mint a táplálkozáshoz, tisztálkodáshoz való hozzáférés lehetőségeit, illetve arra is felszólította, hogy működjön együtt a civil szervezetekkel.

A döntés nyilvánosságra kerülésének estéjén Calais polgármestere már jelezte, hogy fellebbez, és a város területén, az „önkormányzat egyhangú támogatásával” megtagadja annak végrehajtását. Hasonlóan járt el a kormány is – azonban az Államtanács mindkét fellebbezést elutasította hétfői ítéletével, amely újra leszögezi, hogy a táplálkozás, tisztálkodás, pihenés hiányában súlyos testi és lelki veszélyeknek kitett emberekkel megengedhetetlen így bánni.

Calais városának jobboldali vezetése közölte, hogy nem kívánja betartani az igazságszolgáltatás jogerős előírásait, a kormány viszont hétfői bejelentései alapján a jogkövető magatartást választotta. Az önkormányzat azzal magyarázza fenntartásait, hogy a közvécék, mosdók, kutak létesítése nyomán táborok jönnének létre, ezt pedig minden áron el akarja kerülni – ha az állam hasonló dolgokat létesítene, azt legfeljebb a területek kisajátítása révén oldhatja meg.

Szerdán a helyi prefektúra közölte, hogy napokon belül mobil kutakat és mosdókat létesítenek fel a térségben, de nem Calais központjában, és a civil szervezetekkel együttműködve próbálják kialakítani a migránsokat támogató létesítményeket. A prefektus a hétfőn bejelentett befogadó központokkal kapcsolatban is informált, ezek egy új típusú létesítményként – egy apátság és egy alsó kategóriás szálloda épületének felhasználásával – a menedékkérelem adminisztratív eljárását is gyorsítanák, helyben megindítva a procedúrát.

Ahogy a fentiekből talán kitűnik, az M1 kommentárja kissé pontatlan. Nem arról van szó, hogy „Párizs beadta volna a derekát”, hanem inkább arról, hogy hosszú hónapokon át tartó tétlenség után, a civilek nyomására és a legmagasabb közigazgatási jogi fórum döntése nyomán a kormány kénytelen cselekedni.

Ha e döntések nem is oldják meg a Calais-ban jelentkező gondokat – amelyek elsősorban abból erednek, hogy Nagy-Britannia Párizsra testálta határának őrzését –, de áttörést hozhatnak az utóbbi hónapokban teljesen elfajult konfliktus kezelésében. Ebből az sem következik, hogy Párizs bevándorlási és menekültpolitikája, Macron idevágó nyilatkozati ellenére, radikálisan változna. Mint láttuk, a kormányprogram nagyrészt a szocialisták nyomdokaiban halad, enyhítve az elégtelen intézményrendszer feszültségén, de radikális változás nélkül, a régi módszereket követve, a probléma mélyebb gyökereit nem érintve.

A kormány előtt álló következő sürgős kihívás Párizs helyzete, ahol szintén több száz, hamarosan feltehetően újra több ezer ember utcai jelenléte utalhat a befogadó struktúrák elégtelenségére. Kérdés, hogy Macron múlt heti ígérete, mely szerint év végén már nem akar „férfikat és nőket látni az utcákon vagy az erdőkben”, a fővárosra is érvényes-e.

 

Az ügyészség letöltendő börtönnel büntetné a képen látható Cédric Herrou-t, aki az utóbbi években több ezer migránsnak, köztük sok gyereknek nyújtott menedéket és segítséget társaival a Roya völgyében. A fotó a New York Times tavalyi portréjában jelent meg.
Az ügyészség letöltendő börtönnel büntetné a képen látható Cédric Herrou-t, aki az utóbbi években több ezer migránsnak, köztük sok gyereknek nyújtott menedéket és segítséget társaival a Roya völgyében. Pierre Terdjman fotója a New York Times tavalyi portréjában jelent meg.

 

Ahogy egyelőre az sem világos, hogyan kezelhető az olasz határ közelében a helyzet, ahol egy fordított Calais jött létre: a francia rendőrség toloncolja vissza a határról a külföldieket, akik pedig mindenáron elhagynák Olaszországot. Az olaszok ismételt felszólításai ellenére sem kíván e terhekből átvállalni Franciaország, az elnök pénzzel és a líbiaiak segítségével rendezné a problémát – és ebben az esetben egyelőre nem valószínű, hogy az Államtanácshoz mérhető ellensúly rábírhatná a végrehajtó hatalmat stratégiájának megváltoztatására.

Ha a retorika helyett a tetteket vizsgáljuk, úgy tűnik, hogy a migrációs feszültségek és a belőlük eredő politikai problémák megoldása, legalábbis egyelőre, nem tartoznak Emmanuel Macron prioritásai közé.

Dobsi Viktória

Címlapkép: Év elején több tüntetést is rendeztek Calais egyik főterén, miután a rendőrség megakadályozta, hogy a migránsok használják a Secours Catholique szervezet mosdóit, és az önkormányzat rendeletben tiltotta meg a közvécék használatát. Ha magánterületen tilos, akkor tusoljunk a köztereken! jeligével elsősorban aktivisták tisztálkodtak demonstratív jelleggel március 4-én is, amikor a fotó készült. Forrás.

 

Érdekel a külpolitika? Ha igen, kövesd a Világtérkép Facebook-oldalát!

 

tetszett_a_cikk3

 

 • Czi11

  Nagyon helyes, lássunk tisztán…köszönöm!

 • Bela10242

  Az egész cirkusz csak azért van, hogy leplezzék, hogy milyen ügyesen és gyorsan átjátszották (állami támogatással!) a Malév piacát a Ryanairnek.  A kapott pénzből meg nyilván megint jól megtömik a pártkasszát és a saját zsebüket.

 • zsoszta

  Szerintem Budai elvtárs már azt is beleszámolta, amit most akar a Fidesz kilopni a reptérből és a Malévből, ezért lehetnek titkosak ezek a szerződések:)

  Anno Fideszék ugyanígy loptak ki vagy 150 milliárdot a Postabank csődje és konszolidációjakor.
  Arról se tudni máig se, hogy tulajdonképpen mennyibe is került.
  Egy biztos, Princz papa jókat röhögött a vicc ítéletén.

  • Ferenczikr

   140 milliárdba.

 • http://batman-news.com Dezső Kolompár

  Nem tudom, hogy ez a kretén ember tanul-e az ilyen perekből, de remélem alaposan megfingatják ezt a notórius hazudozó fideszes majmot!

  • Aladár

   Azért abba is érdemes belegondolni hogy az ilyen perek költségeit ki is fizeti igaziból? Budai Gy a magánvagyonából vagy mi?

 • Vaczak

  Gratulálok a Szerkesztőségnek, illetve az Átlátszó jobbító szándékú és bátor  háttérembereinek is. Ha már Ferihegy (Liszt Feri-hegy), a turisztikai vonatkozások tekintetében felmerült az éves szinten milliárdokat látszat-marketing tevékenységekre “átfolyató” (óriásplakátok, hirdetések, egyértelműen ismert “pártpénztáros” személyek vállalkozásai részére) Magyar Turizmus Zrt dicstelen, éves szinten milliárdokat elsíboló, gyakorlatilag bűnszövetkezetben folytatólagosan elkövetett ténykedése.

 • Johngribbin

  Gyulai Buda bormánykiztos úrnak nem ez ez első “objektiv tájékoztatása” valamely ügyben.  A méhecske szorgalmával gyújti és megbizóinak a legnagyobb megfeleléssel szelektálja az információkat. Egy kicsit Göbbelsre emlékeztet, egy kicsit Bányász Rezsőre (emlékszik még rá valaki?), meg persze vehemenciája és értelmetlen gyűlölete a folyton üvöltő Marosánt (az idősebbet!) juttatja eszembe. A párt leghűbb katonája cimért versenbye szállt Lázárral, a 47 ezres Matolcsyval, Kovács Zoltánnal meg még néhány, negativ IQ-jú és Giró-Szász szellemiségét is alulmúló párttársával. 

  És ha jól emlékszem, azért neki is volt valami lakásbiznisze a HM-mel, ugye?

  • Jovonkatet

   Akkor itt egy ügy Dunaújvárosból!

   dr. Budai Gyula kormánybiztos

   Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. (KIM irodaház)

   Levelezési cím: 1357 Budapest, Pf. 2.

   Telefon: +36-1-795-1000

   Fax: +36-1-795-0523

   E-mail: katalin.toth@me.gov.hu

   Tisztelt Budai Gyula Úr!

   Mint az elszámoltatásokért felelős kormánybiztoshoz fordulunk Önhöz!

   Az alábbi két eset kivizsgálása kapcsán.. Az interneten olvastunk egy 43 milliós kárról itt.
   Gyanúsítottként hallgatták ki Juhász Ferencet a HM-es lakáseladások miatt

   http://www.origo.hu/itthon/20120209-gyanusitottkent-hallgatta-ki-az-ugyeszseg-juhasz-ferenc-volt-honvedelmi-minisztert.html

   Dunaújvárosban egyesületünk egy 100 – 130 milliós!!!
   telekspekulációt vélt felfedezni. Erről tájékoztatást kértünk a
   dunaújvárosi polgármestertől de mind a mai napig nem kaptunk.
   Elküldött levelek idézve itt:Tisztelt Polgármester Úr!

   Tisztelt Gazdasági alpolgármester Úr!
   Tisztelt Szóvivő asszony/Úrhölgy!

   Az
   alábbiakban ismételten kérjük , hogy a gyakorló sportpálya értékesítési
   szerződését tegyék fel a közpénzen fenntartott városi hivatalos
   honlapra vagy adják ki a Jövőnk a Tét hagyományőrző köszhasznú Egyesület
   számára hogy azt a nyilvánossággal megismertethessük.

   Korábban a szóvivő nyilatkozott a DH városi újságnak ahol üzleti
   titokra hivatkozva a szerződés kiadását megtagadta. Mi a Ptk 81.§
   valamint az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény alapján ismételten kérjük a szerződés nyilvánosságra hozatalát.

   Mi nem lihegjük túl a demokráciát – amint azt a polgármester úr a
   január 31-i fogadónapján megemlítette –  csak szeretnénk emlékeztetni
   Önöket hogy a törvények mindenkire egyformán vonatkoznak amelybe
   beletartoznak a városunkat vezető személyek is, tehát Önök is.

   A Polgári Törvénykönyv (81.§) adja meg az üzleti titok definícióját és azt is, hogy mi nem minősül üzleti titoknak.

   „Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan
   tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala,
   illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult
   jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy
   veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a
   szükséges intézkedéseket megtette.”

   „Nem minősül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati
   költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás felhasználásával,
   költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és
   önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával,
   hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az
   ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat,
   valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát
   külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban
   nem eredményezheti az olyan adatokhoz – így különösen a technológiai
   eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a
   munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra
   vonatkozó adatokhoz – való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti
   tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve,
   hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének
   lehetőségét.”

   Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
   kimondja, hogy a közérdekből nyilvános minden, az állami vagyonnal való
   gazdálkodásra és az azzal való rendelkezésre vonatkozó, közérdekű
   adatnak nem minősülő adat. Az állami vagyonnal gazdálkodó vagy azzal
   rendelkező szerv vagy személy a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
   törvény szerinti közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek minősül.
   Ebből következően az állami tulajdonú cégekkel szemben is érvényesíthető
   a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő alkotmányos
   alapjog.

   A fenti kérésünket továbbítjuk a sajtónak valamint a nyilvánosságnak csakúgy mint tettük ezt eddig is.

   Korábban elküldött kérelmünk itt olvasható:
   Cserna Gábor
   DMJV polgármestere

   részére

   Tisztelt Polgármester Úr!

   Egyesületünk
   a város nehéz gazdasági helyzetét szem előtt tartva hírleveleiben hívja
   fel a város lakosságának valamint vezetőinek figyelmét a közpénzt
   érintő gazdasági ügyek átláthatóságára. Miután a 150-180 millió Ft/év
   önkormányzati költséggel megtámogatott  Helyi Téma kiadványban
   (következő hírlevelünkben e témát is körbejárjuk)ilyen témákat nem
   olvashatunk ezért a nyilvánosság érdeklődésére számot tartó témákat
   hírlevelünk leközli.

   A “Jövőnk a Tét” Hagyományőrző  Közhasznú Egyesület a Dunaújváros
   és az Androméda Üzleti és Vezetési Tanácsadó Kft közötti adás-vételi
   szerződést szíveskedjenek részünkre kiadni vagy a városi közpénzen
   fenntartott honlapra felrakni.

   Egyesületünk az önkormányzati képviselőknek is eljuttatott korábbi hírlevelében a 7. oldalon  már jelezte  – http://issuu.com/hirlevel/docs/j_v_nk2011-02/1
   – , hogy a gyakorló sportpálya eladása aggályos egy olyan cégnek akinek
   árbevétele a 2009-es évben mindössze 10.000,- Ft volt. Egyesületünk már
   korábban jelezte, hogy a közműves telek értéke jóval több mint
   amennyiért a város értékesítette azt.  Az adásvételt követően az
   Androméda  Kft 134 millió Ft jelzálogkölcsönt jegyeztetett be  az általa
   a  DMJV önkormányzatától 96 millióért vásárolt telekre. Miután az általános banki feltételek alapján a törvényi előírásoknak megfelelően az ingatlan értékének max 50%-ig hitelezhető  
   – természetesen ezt a hitelt nyújtó pénzintézet is maximálisan
   betartotta hiszen törvény kötelezi rá  –  a korábban vélelmezett
   állításunk,miszerint a telek értéke minimum 200 millió Ft beigazolódott.

   2011. novemberében az Androméda Kft-ben tulajdonos váltás történt a
   134 milliós jelzáloghitel bejegyzését és felvételét követően. A bontási
   munkálatok megkezdése után  a Dunaújvárosi Hírlap jelezte – melyet a
   rendőrség meg is köszönt nekik – hogy a sportpálya alapjait felszedték s
   illegális hulladékként elhelyezték kisapostagi telkeken.Sajtó
   értesüléseink szerint a rendőrség nyomozást rendelt el, s
   gyanúsítottakat vett őrizetbe

   Korábban is kérdeztük, hogy a sportpálya miért nem a tényleges értékének árán lett értékesítve. Választ akkor sem kaptunk.

   Kérjük,
   hogy a szerződést hozzák nyilvánosságra a közpénzen fenntartott városi
   hivatalos honlapon vagy adják ki a “Jövőnk a Tét” Hagyományőrző 
   Közhasznú Egyesület-nek hogy nyilvánosságra hozhassa.

   Amennyiben ez nem történik meg úgy a szerződés kiadását bírósági úton fogjuk kezdeményezni.

   Tisztelettel.

   Jövőnk a Tét
   Hagyományőrző  Közhasznú Egyesület

   Kapják még:
    – Szepesi Attila DMJV gazd-i alpolgármestere

    – DMJV jegyzője
    – Állami Számvevőszék
    – Nemzeti Erőforrás Minisztérium
    – Fejér Megyei Kormányhivatal
    – HÍR-TV Célpont
    – Index.hu
    – HVG
    – Figyelőnet FN24
    – TASZ Társasaág a Szabadságjokokért

    – Dunaújvárosi Hírlap
    – Dunaújváros Online
    – Infodunaújváros.hu

   Tisztelettel:

   Szilágyi Miklós

   egyesületi elnök

   U.i.:

   Az Ön egyik parlamenti felszólalása:
   A felszólalás szövege:

   DR. BUDAI GYULA (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!
   A Központi Nyomozó Főügyészség nyomozást folytat 2009 áprilisa óta
   különösen nagy kárt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények
   miatt, a magyar állam tulajdonát képező sukorói ingatlanok cseréje
   miatt, amely csere tekintetében a magyar államot több mint 1,3 milliárd
   forint kár érte.

   A nyomozás során a Központi Nyomozó Főügyészség gyanúsítottként
   hallgatta ki Tátrai Miklóst, a vagyonkezelő volt vezérigazgatóját és
   Császy Zsoltot, a vagyonkezelő volt értékesítési igazgatóját, majd
   kezdeményezte előzetes letartóztatásukat.

   Időközben az Orbán-kormány a Gyurcsány-kormány azon határozatát, amely a
   King’s City sukorói kaszinóberuházást nemzetgazdasági szempontból
   kiemelt beruházássá nyilvánította, hatályon kívül helyezte. A nyomozás
   elrendelését követően Schiffer András, az LMP frakcióvezetője büntető
   feljelentést tett hivatali visszaélés bűntette miatt Gyurcsány Ferenc
   volt miniszterelnök ellen. Az elmúlt időszak információi szerint a
   nyomozást folytató Központi Nyomozó Főügyészség előterjesztést tett a
   főügyészséghez országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére
   vonatkozóan. Kérem a legfőbb ügyész urat, hogy erre vonatkozóan
   nyilatkozzon.”Miután
   az Androméda kft-ben is egy Tátrai szerepel tulajdonosként igaz az Gábor
   talán lehet valamit kezdeni a dologgal. Pláne hogy Szentendrén egy
   másik cég nevében is eljárt telek vásárlás ügyében az ALDI üzletlánc
   érdekében.

   Kérjük Önt és hivatalát hogy
   segitsen hogy a nyilvánosság megismerhesse a fenti szerződés tartalmát ,
   hiszen mint a MALÉV szerződésnél is utóbb kiderült hogy súlyos
   következményei vannak annak ha egy közpénzt érintő szerződés a
   nyilvánosság kizáráséval valamint az átláthatóság nélkül születik.

   Köszönjük segitségét!


   Jövőnk a Tét
   Hagyományőrző  Közhasznú Egyesület

 • http://www.facebook.com/miklosf1 Miklos Fülöp

  Budai bulldog abból csinál sportot,hogy minden reggelre bejelent több százmilliárdos ilyen olyan blöfföt de nem jelennek meg a dokumentumok csak dumál- dumál aztán kiderül, hogy nincs mögötte semmi csak a sok pénz amit ezért elrak,hogy rongálja az ellenzéket. A fütyiszéknél is lenne mit vizsgálni és talán többet is érne mert most még meg lehetne fogni a sok elpanamázott adóforintot nem majd 10 év múlva  kutakodni!!!!! Mert kell elszámoltatás most is ha ezek eltakartodnak!!!   

 • Javakorabeli

  Nagyon kíváncsian várjuk a szerződés idevonatkozó részleteit, hiszen
  végre tisztán láthatnánk ki is az aki folyamatosan hazudozik!
  A
  Gyurcsány már bevallotta önként többször is hogy napszaktól függetlenül
  vezették félre az egész világot,vagyis hazudtak reggel délben este (by
  Öszöd), majd mikor ezt megismerte ország-világ ,az EU parlamentben nem
  háborodott fel egyetlen egy igazi DEMOKRATA sem!???
  …a vége az
  lesz hogy eltűnnek az iratok mint a Horn
  dosszié-http://www.origo.hu/itthon/19990122vadat.html-… és akkor
  folytatódhat tovább a sárdobálás, hogy ki si hazudik. Folyamatosan !!!!

 • Gonda László

  Nem véletlen tart itt ez az ország!

  Arról alább senki nem ír, hogy amit tettek az hazaárulás, üzleti “tevékenységnek” álcázva.  A következményei; indirekt népírtás, mert a pénz nem arra fordítódik, amire a legnagyobb szükésg lenne, hogy ez a nép ne sorvadjon ilyen drámaian.
  Budai egy ilyen fázisban nem adhatja ki a dokumentumokat!
  Aki ezt nem érzi, érti, az nem tudja milyen következményei lennének a teljes nyilvánosságnak.
  Van aki azért támadja, mert szóban nyilvánosságra hozta, mert hogy ezzel a Hochtiefnek előnyt okozott. Nem lehet később vitatni a kötelezettséget. Persze, hogy lehet, ha jó erkölcsbe ütközött a szerződés…

  Végtelenűl elkeserítő, hogy az ilyen kirárúsítás és közpénzek, közérdeket szolgáló állami cégek bevételei magánzsebekbe kerülnek. Ez ellen csak gyors, kegyetlen és kíméletlenűl végrehajtott büntetés, akár tényleges életfogytigalani, vagy inkább halálos ítélet segíthet. Ez az elmúlt 20 évben sem történt meg a közérdekében.

  Ezért is tartunk itt.  A sorvadás, lecsúszás zavartalanúl folytatódik.

  • Bela10242

   Igen, nem véletlenűl tart itt ez az ország, mivel hozád hasonló bértolnokok próbálják átlátszó hazugságokkal és álnemzeti lózungokkal félrevezetni az ország lakosságát. Csak itt nagyon kilóg a lóláb! Rendkívűl nagy pofátlanság egy évekkel ezelőtt kötött szerződésről azt állítani, hogy nem adhatja ki Budai, ami a magyar hatályos törvények, az AB és az adatvédelmi biztos állásfoglalása  alapján is, egyértelműen a megkötésétől (vagyis évek óta) közérdekű nyilvános adat!
    

   • Gonda László

    Nem sok értelme van neked, aki amúgy is nem a becsületes neve alatt ír reagálni. Nekem ez a véleményem mert ez a tapasztalatom. Neked más a véleményed. ennyi dióhélyban.
    Soha nem voltam és nem is leszek bértolnok. Ilyen hülyeséget nem is értem miért ír egy felnőtt ember? Magadból indulsz ki? Soha nem voltam senkinek a csicskása és remélem ez így is marad. Jelzőket nem aggatok rád …
    Elég sokat tudok a Hochtiefről és “rafinált” módszereikről. Egyike volt azon cégekenk akik a Németországból kivonuló orosz katonáknak építendő lakótelepeket építették Oroszországban az 1990-s évek elején. Anno a németke 16 majd 8 milliárd DM-t fizettek érte. A volt felelségem és férje több millió DM-s nyereséggel végződő projekteket bonyolítottak le éveken keresztűl… A nagy orosz rendszerváltás következményeiről is eleget meséltek, amelyek hasonló erkölcstelen, korrupt “rendszerváltó” elitről szólt, mint kis hazánkban …
    Arról írj inkább amilyen szerződéseket kötöttek a francia Becsületrend kitüntettjei és a PPP konstrukciós “hazudtak reggel, éjjel és este” offshore lovagjai. A lovátett ország kiárusítói, kirablói …
    Egyébként pereljetek, a szerződést ismeri persze a Hochtief is …
    Eddig nem volt éredekés a szerződés amikor milliárdokról kötötték meg a hazakiárúsítók. Számtalan ilyen szerződés egyáltalán nem érdekelte a nagy “Új Demokratákat”, akik most egyszerre itt vannak, de anno 2002 és 2010 között kussoltak és “trükkök százaival, amelyekről nektek nem kell tudni …” operáltak. Lényegében már a 80-s évek elejétől…

    • Elet

     Kedves nem Bértollnok!
     Budainak kötelessége kiadni, remélem, a bíróság is így dönt majd! Az állam hatalom, és a hatalomnak kötelességei vannak. Például, hogy nem rágalmaz meg senkit, nem mond semmi olyat, amit nem bizonyít azonnal. 
     Te mondhatod, hogy hazaárulók, de az állami ember csak akkor, ha bizonyítani is tudja (még jobb ilyet csak a bírósági ítélet után). Addig bizony semmit. 
     Tehát vagy kiadja a szerződéseket, vagy nem beszél róluk. 
     Bár szerintem beszéljen, mert a fő szabály: az állam minden szerződése nyilvános! (Külön titkosítani kell, nagyon szigorú szabályok szerint, ami nem az. De ezek miért volnának ilyenek?)

    • Bela10242

      Vagy a valódi neved írod ki, vagy nem, nyilván ellenőrizhetetlen, utóbbi esetben becsületesebb vállalni a névnélküliséget mint hamis nevet írni. Én nem azért nem írom ki nevem mert nem vállalom a véleményem, elmondom én névvel is, csak egy internetes fórumba nem fogom kiírni a nevem, mert informatikusként tudom, hogy az ilyen információkat mire lehet felhasználni.Megint egy jó hosszú lózungot írsz, evvel próbálva elterelni a figyelmet a valódi kérdésről, hogy mér nem adhat ki Budai egy évek óta nyilvános dokumentumot.Nagyon érdekes , hogy a trükkök százaival kötött milliárdos szerződések csak 2002-2010 között érdekesek előtte és utána már nem. Persze a fidesz székház, Joszip Tot, az ezüsthajó az Orbán bányák a Hegyalja szőlők (erről én tudnék néhány érdekes dolgot mesélni, az érdekességek tizede sem jelent meg az újságokban), a legújabb Simicska-Nyerges vállalkózói köröknek juttatott sok száz/ezer milliárdos üzletek, (pl. külön miniszter elnöki rendelttel megnövelt, a mérnöki árat is jóval meghaladó, vasút felújítási összeg) mind rendben levőek. Úgy az ilyeneknek mint te, az már teljesen természetes, hogy a fidesz lassan már többet lop, és nagyobb kárt okoz az országnak, mint a többi párt összesen

 • Kivancsi

  Amennyiben igaz lenne BGY állítása, mit kellene tenni azokkal, akik hagyták így csődbe menni a MALÉV-ot. Azok szándékosan a polgári kormány ellen lépnek fel, de álljunk csak meg, hiszen akik ezt hagyták, azok mind ennek a kormánynak a megbízható vezetői. Hogy is van ez?

 • Yoda

  Igy maris ertheto, miert hozott a kormany egy olyan tetelt az alaptorvenybe, miszerint az orszagot sulyto intezkedesek ellentetelekent kulonadokat vethetnek ki a lakossagra. Velhetoleg az adofizetokkel akarjak megfizettetni a Malev csodjet, es a penzt atjatszani fideszes off-shore szamlakra. Ugyes

 • borzix1

  Ahová ezek tömegével mennek, ott minimum humanitárius válság lesz. De idővel a vallásháború is befigyel. S amíg az európaiak a foteljaikból elvitatkozgatnak a kérdésről, addig is minden egyes napon több ezer új emberrel érnek partot az embercsempészek lélekvesztői, meg a velük együttműködő civilek hajói. A frissen jöttekből már szinte senki se szír vagy jazidi, hanem afrikai. Egyértelműen nem menekült a zömük, hanem szerencsevadász, hivatásos bűnöző, jóléti parazita vagy dzsihádista. 2015 óta Németországba 1,5-1,8 millió jövevény érkezett, de abból jó, ha egyezer munkába állt. Ez nem humanitárius helytállás. Ez a lakosságcsere, az etnikai tisztogatás és végső soron az európai őslakosság elleni genocídium előkészülete. Aki ezt tevőlegesen elősegíti, annak Hágában a helye!

 • gmihaly

  A kérelmek elbírálása az érintettek szerint akkor is lassúnak ítéltetik, ha a “megszokottnál” valamivel gyorsabb. Azért meg kellene az is nézni, hogy Capua, és a többi 1956 után felállított menekülttábor hány év alatt vált “tűrhetővé”. Meddig tartott egy eljárás, amelynek a végén új hazát találtak az akkori magyarok. Még csak 2 év telt el az igazán nagy mostani migránsinvázió óta. És ez a sokaság is sokkal-sokkal nagyobb, mint az 1956-os volt.

 • Endrődi László

  Vajon bármilyen menekülttábor feljogositja a migránsokat, hogy nemzetközi utvonalakra eltávozva erőszakkal bénitsák az ottani forgalmat, hogy Angliába távozhassanak? Mert Calais ezért célpont.

 • Vidéki

  A francia államtanács, a legfőbb közigazgatási bírósági szerv kötelezte Calais városát és az államot a cselekvésre.

  Ez történik akkor, amikor

  A SENKINEK NEM FELELŐS, SENKI ÁLTAL FELELŐSSÉGRE NEM VONHATÓ BÍRÁK HATÁSKÖRÜKET ÉS HIVATÁSUKAT ÁTÉRTELMEZVE, POLITIKACSINÁLÓKKÁ VÁLNAK.

  Úgy tűnik, nem demokráciában élünk, hanem jurisztokráciában. Jól mutatja a helyzet súlyosságát, hogy a fékek és ellensúlyok nélkül működő bíróságok milyen elképesztő ítéleteket képesek hozni, következmények nélkül.

 • plaszi laci

  Ez még ürügynek is röhejes … az pedig mindent elárul az eset hátteréről, hogy (eddig legalábbis) senki nem fellebbezte vagy támadta meg magasabb bírósági fórumon ezt a “kötelezvényt”! … szóval maradt “színház az egész világ” 😀