A magyarok többsége nem akar kerítést az országhatáron egy regionális közvéleménykutatás szerint

Kép: Milyen forrásokból tájékozódunk? – Ipsos IRI, 2017 május 24.
Kép: Milyen forrásokból tájékozódunk? – Ipsos IRI, 2017 május 24.

 

A V4 országokban készült márciusi közvélemény-kutatás alapján a magyarok többsége nem akar kerítést a déli határon, illetve hazájában nem a migrációt, hanem az elszegényedést és a létbizonytalanságot tartja legnagyobb veszélynek személyes életében. Az alternatív híroldalakat már minden második magyar olvassa, és nem foglalkozunk sokat az orosz dezinformációkkal.

 

 

Több esetben egészen meglepő válaszokat hozott a regionális közvélemény-kutatás, amelyet a visegrádi országokban (V4) készített a washingtoni Nemzetközi Republikánus Intézet (IRI) megrendelésére az Ipsos. A felmérés – amelyet a május végén Brüsszelben tartott NATO-csúcs idején hoztak nyilvánosságra – azt vizsgálta, mitől félnek és mi zavarja a magyarokat, szlovákokat, cseheket, lengyeleket legjobban, rákérdeztek médiafogyasztási szokásaikra, a NATO-hoz, az EU-hoz és Oroszországhoz fűződő viszonyukra is.

Magyarországon az Ipsos Hungary Zrt. végezte el a kutatást 2017 március 2. és 8. között. Összesen ezer, mintegy húsz perces, személyes interjút készítettek olyan 18 életévét betöltött magyar állampolgárral, akiket a Közép-Magyarország; Közép-Dunántúl; Nyugat-Dunántúl; Dél-Dunántúl; Észak-Magyarország; Észak-Alföld; és Dél-Alföld régióból választottak ki, tekintettel a város vs falu felbontásra is. Az ország rosszul megközelíthető részeit kizárták a felmérőből, ez a teljes lakosság 1 százalékát jelentette.

Mi ez a Nemzetközi Repubikánus Intézet?

A Nemzetközi Republikánus Intézetet (IRI) 1983-ban alapították, állítólag Ronald Reagan Londonban elmondott beszéde hatására, amelyben arra buzdította az amerikaiakat, hogy segítsék más országokban a demokratikus intézmények kiépítését. Az IRI elnöki tisztségét John McCain, az USA republiánus szenátora és a képviselőház tagja tölti be 1993 januárjától. Az IRI mögött anyagilag az USA Nemzeti Fejlesztési Ügynöksége (USAID), az amerikai Külügyminisztérium (US State Department) és a Nemzeti Alapítvány a Demokráciáért, nem kormányzati szervezet (NED) állnak. A konspirációs elméletek híveinek jelzem, hogy a budapesti kormánypárti propagandasajtó szerint az ügynökség mögött álló háttérintézmények természetesen összejátszanak Soros Györggyel is.

A kutatás célja egyfajta segítségnyújtás volt a brüsszeli intézmények és politikusai számára, hogy jobban megértsék, vajon az egyes visegrádi országok társadalmaiban milyen réseket próbál kihasználni a Kreml, illetve milyen mértékű a közép-európai országokban az orosz dezinformációs tevékenység.

“Miután a térségbe több száz millió dollárt fektettünk be az elmúlt húsz évben az egységes Európa felépítésére, szükséges, hogy az Egyesült Államok felismerje és azonosítsa a térséget érintő orosz fenyegetést, amely képes lehet aláásni az euroatlanti békét és kapcsolatokat”, nyilatkozta a cseh Hospodářské noviny napilapnak Jan Surotchak, az IRI európai igazgatója, aki ezt a kutatást vezette.

Az Átlátszó segítségével most ön is megismerheti a részletes felmérés legérdekesebb eredményeit, amely teljes terjedelemben itt elérhető (PDF). Összeállításunk nem teljes, ha van idejük, érdemes végignézni a teljes kérdőívet! 

Pesszimisták vagyunk

 

A megkérdezett magyarok fele (50) szerint rosszul irányba mennek hazánkban a dolgok, de ez régiós összehasonlításban annyira nem is rossz adat, a szlovákok (59) és a lengyelek (57) még pesszmistábbak, mint mi, míg a cseheknél (45) tűnik a régiós hangulat a legrózsásabbnak az ország általános légkörét tekintve. Arra a felvetésre, hogy az ország a jó irányba menne, viszont a magyarok már csak 38 százaléka válaszolt igennel, ami csak a lengyelek (30) beelőzésére volt elegendő, a szlovákok 40, a csehek 53 százaléka gondolja azt, hogy országuk jó irányba halad.

 

Otthon másképp látjuk, mint a világban

 

Az adatokból egyértelműen látszik, a visegrádi országok lakói meglehetősen biztosan meg tudják különböztetni, milyen probléma érinti őket közvetlenül és melyik probléma  jelent inkább összeurópai kihívást. Az adatok különösen érdekesek a kormány propagandájának fényében, hiszen a magyarok, a többi választható témakörhöz képest brutális mértékben, legnagyobb problémának a szegénységet és az esélyegyenlőtlenséget látják, míg például a migrációra nem tekintenek akút problémaként saját életükben.

 

 

Csakhogy amíg a hazai viszonylatban a magyarok életminőségükért aggodalmaskodnak, addig európai kontextusban – a szegénységhez hasonló mértékben – a terrorizmus és az emigrációs témakört jelölték meg legnagyobb veszélynek. Ez utóbbi adat a V4 országok között is a legmagasabb, a magyarok után a szlovákok és a csehek aggodalmaskodnak leginkább e témakörben.

 

 

Változást akarunk, de stabilitást is

 

Arra a kérdésre, hogy hazánknak mire lenne a leginkább szüksége, változásra vagy stabilitásra, az ország nagyjából két részre osztódik. Magyarországon, a felmérés szerint, az ezer megkérdezettből 497 ember mondta, hogy változást szeretne.

A magyar társadalom megosztottsága más témákban csak részben működik. Például az ország politikai és gazdasági orientációjával kapcsolatban jelentős többségben van az egyik vélemény. Ha körbenézünk a régióban, a lengyeleknél és a szlovákoknál (53-53) akarnak legnagyobb arányban az országban változást, míg a térségben a csehek vannak leginkább megelégedve jelenlegi helyzetükkel és csak 35 százalékuk változtatna.

 

Jó, jó, de milyen változást szeretnénk?

 

Hogy pontosan milyen változást szeretnének a magyarok, azt egy másik kérdésben vizsgálták a kutatók. A jelenlegi kormánypártokat az ellenzéki pártokra a magyarok 39 százaléka cserélné le, egy párt felső vezetésében a lakosok 23 százaléka változtata, a korményzat működésének teljes megváltoztatását, alkotmányos, rendszerszerű változást a magyarok 38 százaléka szeretne. A térségben a lengyelek a rendszerrel alapvetően elégedettek (19), de új kormányt szeretnének (45), a csehek és a szlovákok inkább elégedettek a kormányukkal (23-32), de rendszerszinten elégedetlenebbek (39-40).

 

De honnan szerezzük be a híreket?

 

A magyarok a térségben a politikai híreket és egyéb társadalmi üzeneteket kiemelkedő mértékben a kereskedelmi televíziókból és rádiókból merítik (49), például a a cseheknél ez az arány mindössze 26 százalékos. Magyarországon a szeriőz sajtót, összehasonlítva a többiekkel, gyakorlatilag senki nem olvassa (3), és a térségben nálunk a legkisebb azok aránya is, akik a közmédiából tájékozódnak (27). És még ennél is kisebb arányú (20) a lakosság online tájékozódási – hírportálok, blogok – forráshasználata, amely a V4 országok közül is a legalacsonyabb aránynak számít.

 

Magyarok a Facebookon

 

A magyarok 26 százaléka soha vagy nagyon ritkán – havonta egyszer-kétszer – használja a Facebookot, Twittert, Instagramot és társait és további 32 százalékuk is csak hetente néhány alkalommal. A vizsgált magyar csoport mindössze 41 százaléka mondta azt, hogy minden nap jár ezeken a felületeken, ami nem is olyan rossz adat, ha összehasonlítjuk a térség országaival: a lengyelek (34) és a szlovákok (40) még kevesebbet facebookoznak, viszont a megkérdezett csehek már majdnem fele napi szintű felhasználó (47).

 

Minden második magyart nem érdeklik az alternatív hírek

 

De a társadalom másik fele kisebb-nagyobb rendszerességgel látogatja azokat a hírportálokat, amelyeknél fokozottan fennállhat a nemzetbiztonsági kockázat, hogy orosz dezinformációval, propagandával találkozhatnak. Lengyelországban és Szlovákiában (53-55) még még a magyaroknál is többen látogatnak alternatív “hírforrásokat”, a csehek 61 százaléka saját bevallása szerint viszont soha nem látogat meg ilyen kétes hírű weboldalakat.

 

És hogyan látja a mainstream médiát a magyar?

 

A kutatók itt azokra a főbb médiafelületekre, tv-csatornákra gondolnak, amelyek még függetlenek a kormányhatalomtól. A magyarok kétharmada többé-kevésbé elégedett a nagy mainstream hírportálokkal és csatornákkal, de a lakosság negyede politikailag elfogultnak tartja őket. Ez utóbbi adat jellemző a többi visegrádi társadalomra is, a csehek, szlovákok és lengyelek negyede szerint hazájukban a mainstream média elfogult egy politikai nézetrendszer irányába.

 

Befolyásolja a Kreml az alternatív médiát?

 

Magyarországon az emberek 13 százaléka gondolja, hogy az oroszok keze benne van az alternatív médiák elterjedésében, a lakosság nagy többsége, még ha így is lenne, vagy nem aggódik, vagy konspirációnak, hazugságnak gondolja ezt az állítást. A többi V4 országban is hasonló az arány, de külön megemlíteném Csehországot, ahol a többi országhoz képest, több fronton is reagáltak a mindent elöntő alternatív hírekre, ennek ellenére, a félmérés időszakában a csehek mindössze 10 százaléka gondolja azt, hogy az oroszok állnak a hamis hírek és dezinformációk mögött.

Információs hadviselés: Magyarország régiós kakukktojás

 

Miért olvassa az alternatív médiát?

 

Konspirációs elméletek és szélsőséges alternatív álláspontok mindig léteztek és a jövőben is előfordulnak. 2006-ban az amerikai lakosság 31 százaléka gondolta egy felmérés szerint, hogy a 2001 szeptember 11-i terrortámadásért az akkori amerikai kormány a felelős. Hasonló arányt mértek az európai országokban is. “A probléma akkor keletkezik, ha ez az arány növekedni kezd a társadalomban, belűről radikalizálódik, illetve, amikor az összeesküvés elméletek egy politikai irányzat nézetrendszerébe beépülnek” – ez már Ivana Smoleňová, a Prágai Biztonsági Tanulmányok Intézetének munkatársának véleménye, aki szerint a Kreml ma már képes befolyásolni a V4 országok közvéleményét olyan alternatív vélemények elterjesztésével, mint például, hogy Oroszország a “hagyományos értékek” védelmezője. A cseh intézet rendelkezésre álló kutatásai alapján a hazugságok megcáfolása, egy állítás igazságtartalmának bebizonyítása általában nem műküdik, amikor az emberek radikalizálódnak és inkább a konspirációs elméleteknek hisznek. Ez egy olyan összetett probléma, amelyet csak több tényező – társadalmi, gazdasági, oktatási és pszichológiai – együttes kezelésével lehet orvosolni.

 

Mit látunk Putyinban és Oroszországban?

 

Csehország és Szlovákia lakosságának több, mint harmada Putyint az ún. keresztény értékek – jelentsen ez most bármit is – képviselőjének tartja és biztonságpolitikai téren együttműködne Oroszországgal. Ugyanakkor még többen nem bíznak benne és egy olyan cinikus politikai figurának tartják, akikvel jobb, ha nem kerülünk konfliktusba. A felmérés egyik legmegdöbbentőbb része ez: Szlovákiában 41, Csehországban 27 százaléka az embereknek gondolja azt, hogy a putyini Oroszország, ahol a hatalom politikai ellenfeleit fizikailag likvidálja és az emberi szabadságjogokat elnyomja, a keresztény értékek hordozója lenne. Magyarországon (18) és Lengyelországban (14) ez az érték jóval alacsonyabb.

 

Oroszország, mint szövetséges az Eu ellen?

 

A felmérés szerint Lengyelországban és Magyarországon (21-24), elsősorban történelmi okok miatt, az oroszokkal való politikai szövetség továbbra sem túl népszerű. Csehországban és Szlovákiában (37-38) az emberek több, mint harmada el tudná képzelni Oroszországot politikai szövetségesként az Eu ellenében. A térségben Magyarországon legnagyobb azon embereknek az aránya, akik függetlenül az Eu aktuális politikájától, semmiképp nem próbálnának közeledni Oroszországhoz, míg az oroszokkal közvetlen szomszéd lengyelek nagy többsége azt vallja (60), az oroszokkal szükségszerű valamiféle kooperáció.

 

Garantálhatják-e biztonságunkat az oroszok?

 

A régióban csak a lengyel lakosság több mint a fele tartja valós veszélynek az orosz szomszédságot, a szlovákok 75 százaléka úgy gondolja, hogy Oroszország képes lenne garantálni a térség békéjét és biztonságát. Hasonló véleményen van a csehek 59 százaléka és a magyarok 54 százaléka, míg a lengyeleknél csupán 35 százalék ember gondolja így. Ez a számsor mindenképp figyelemreméltó, mert feltételezi, hogy a V4-ek lakossága elégedetlen lehet az euroatlanti katonai szövetség biztonsági garanciáival. Nézzük, mit gondolunk a NATO-ról!

 

Nem túl népszerű a NATO Közép-Európában

 

A NATO katonai szövetségi rendszerét a V4 országok közül legpozitívabban a lengyelek (52) és a csehek látják (46), míg a magyarok és a szlovákok (44) kevésbé gondolják, hogy Európa békéjét és biztonságát ez a szövetségi rendszer garantálhatja. Az euroatlanti katonai szövetségi rendszer Szlovákiában a legnépszerűtlenebb, ahol az emberek 53 százaléka szerint a hidegháború végével ez a szövetségi rendszer már elavultnak tekinthető. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a katonai szövetségi rendszer népszerűtlensége csak részben az orosz propaganda következménye, ezekben a számokban szerepet játszhat a NATO katonai szerepvállalásának negatív megítélése is.

 

A magyarok többsége sem akar kerítést a déli határon

Első pillantásra talán meglepő az általános politikai kampány ellenére, hogy a térség országaiban a lakosság többsége nem tartja megfelelő védekezésnek az országhatárok lezárását az Európa felé tartó migráció és az újraéledő európai terrorizmus elleni küzdelemben. A V4 országok lakossága a béke és biztonság helyreállítását inkább olyan kollektív szervezetektől várják, mint az Eu és a NATO.

Bőtös Botond

 

tetszett_a_cikk3

 

 • TZ

  Az Orbán-kormány színtiszta politikai terméke, a “kerítésesdi” teljesen értelmetlen cselekedet volt. Amennyiben Magyarország nem állt volna neki agyaskodni és aljas módon lázítani, még a vízumalkura, sőt, a törökök komolyabb bevonására sem lett volna szükség!

  1 millió menekült 530 millió EU-s állampolgárra = kevesebb, mint 19 ezer menekült 10 millió EU-s állampolgárra (tehát hazánkra)!

  Ezt arányos korrigálhatjuk tovább a gazdasági képességek, egyéb szempontok szerint, s Magyarországra nem jutott volna több 5-8 ezer menekültnél minden millióból – miközben valamennyi további tagállam, különösen a németek, svédek terhei is mérséklődtek volna, ezáltal sokkal biztonságosabban és egyszerűbben, egyúttal dinamikusabban kezelve a helyzetet!

  Ha igazán felelős kormányfője lett volna Magyarországnak, már rég tárgyalt volna a környező államok vezetőivel a menekültek arányos mértékű befogadásáról. Rengeteg “megaprojekt” (vízszabályozás, Duna-Tisza csatorna, közútfejlesztés, vasútfejlesztés, építőipar, elektronika, megújuló energiaforrások hasznosítása, mezőgazdaság, stb.) – mind igényelnék a dolgos munkáskezeket (a hiányszakmákról nem is beszélve: eü. és szoc. ágazat). A legnagyobb gondot nem a menekültek jelentik (ők sokkal inkább segítségünkre lehetnének) – hanem az élhetetlen, eredménytelen, haszontalan és velejéig korrupt gazdaságunk. Valójában az EU nettó élősködőivé váltunk – s rettegünk, a menekültek képében “konkurenseket” kapunk most. Ez itt a gond!

  A menekültek letelepítése történhetne akár a kiemeltebb projektekhez igazodóan létrejövő Earthship Biotecture falvakban, ezáltal téve gyorsan megvalósíthatóvá, de egyúttal megfelelően szakaszolva (nemzetbiztonsági szempontok) a beilleszkedésüket – melynek során a következőkre kellene leginkább koncentrálni: lakhatás, munka, oktatás, integráció.

  [Miként működhetnének ezek az Earthship-falvak? Miközben biztosítanának minden szükséges feltételt, ami a menekültek akár végleges, emberséges, gazdaságosan fenntartható elhelyezéséhez szükséges – az alábbiakban ezt alaposabban is részletezem, 5 ezer főre kerülne durván 5 milliárd forintba (kevesebb, mint egy stadion ára, az eddigi “kerítésesdi” 1/60-ad része) – aközben biztonsági szelepként is funkcionálhatnának. Az egyes falvak összetartozó, zárt közösségként kezdenének (melyekben szándékosan többféle származási helyről érkező csoportokat vegyítenék, egyrészt a klikkesedés megelőzése, másrészt az egészséges versenyszellem fokozása miatt), s ezen közösségek tagjai egymásért is felelősséggel tartoznának. Idővel, ahogy az integrálódásuk során nyílnak meg előttük a szabadabb mozgás lehetőségei, a közösség felelőssége is volna, hogy ne történjen incidens, ugyanis amennyiben a legkisebb probléma is felmerül, úgy automatikusan a közösség “szabadsági státusza” is visszasüllyedne. Tehát egymásra is jóval komolyabban figyelnének. Vagyis ezekkel az Earthsip-falvakkal, mivel mindent biztosítanak (lenne bennük a szükséges bolt, fodrász, rendelő, lenne internetük, telefonjuk, postájuk, …) – s bár kezdetben (mondjuk az alaposabb nemzetbiztonsági vizsgálat idejéig) zárt közösségként működnének, viszont szintén fokozatosan nyíltabbá válnának, a közreműködésük függvényében. Lenne munkájuk is, a fentebb felsorolt projektekben – szervezetten, ellenőrizve szállítva őket. A gyerekek járnának iskolába, és a legteljesebb támogatást kapnák a továbbtanulásukhoz, találják meg nálunk a jövőjüket, szeressék meg ezt az országot! Ennek a rendszernek a fenntartása jóval csekélyebb rendvédelmi kapacitást kötne le, ráadásul a menekültek támogatásával is találkozna, hiszen amennyiben ők is látják, hogy ez a folyamat nekik is előnyös, úgy közreműködnek is benne. Egyúttal viszont épp így lehetne – a szükséges titkosszolgálati munka mellett – a leghatékonyabban kiválogatni és megfékezni az esetleges záptojásokat is.]

  Lakhatás:

  Anélkül, hogy túlzottan a részletekbe mennék, hadd mutassak be mindenkinek egy szerintem teljesen járható, európai szinten is példaértékű, egyenesen forradalmi javaslatot. A menekültek lakhatásának ilyen formában történő rendezése során rövid idő alatt is mérhetetlen tapasztalatokat szerezhetnénk az általánosabb hazai hasznosítás céljából, melyeket a saját érdekünkben is kamatoztathatnánk.

  http://www.youtube.com/watch?v=Xj5NO32ahB0
  http://www.youtube.com/watch?v=GbqkbLkXW78
  http://www.youtube.com/watch?v=NN9Turp8XWA
  http://www.youtube.com/watch?v=mW9rnE6LzAM
  Talán egyre többen hallottak már hazánkban is az Earthship Biotecture projektről. Amerikai hippi építészek a ’70-es évektől nekivágtak önfenntartó épületek fejlesztésébe. Tekintsék meg az alábbi filmeket, magukért beszélnek!
  http://www.youtube.com/watch?v=aaZXtCtitqw
  http://www.youtube.com/watch?v=N2so9hyNWxc
  http://www.youtube.com/watch?v=i2F1YSP2f_U
  Önfenntartó épületek, mert:
  – nincsenek számlák;
  – nem igényelnek közművesítést;
  – élelem termesztésére is alkalmasak.
  Vagyis a felépítésüket követően – mely szintén jóval kevesebbe kerül – szinte nincs utólagos költségük. Roppant egyszerűen, hatékonyan, gyorsan (4-5 hét) lehetne rendezni a lakhatási kérdést! A hulladékok újrahasznosításával, ezért még olcsóbban. A “zöld energia avatatlan bajnoka” – Káder János – pedig felszabadultan lelkendezhetne!
  Egy épület (mely már tartós megoldást kínálna egy 5 fős családnak) kerülne kb.: 5 millió forintba – felhasználna kb.: 750 autógumit.
  Számoljunk:
  1 épület ~ 5 millió Ft ~ 5 fő ➜ 750 autógumi
  500 épület ~ 2500 millió Ft ~ 2500 fő ➜ 375 000 autógumi
  20 000 épület ~ 100 milliárd Ft (Orbán eddigi “kötvényesdije”) ~100 ezer fő! ➜ 15 millió autógumi
  40 000 épület ~ 200 milliárd Ft (Orbán “várfoglalása”) ~ 200 ezer fő! ➜ újabb 30 millió darab autógumi!
  60 000 épület ~ 300 milliárd Ft (Orbán eddigi “kerítésesdije”) ~ 300 ezer fő! ➜ közel 45 millió darab autógumi!

  Amint a fentebbi példákból is látszik, az Earthship modellek célzott hasznosításával már nem kizárólag a ránk jutó néhány ezer menekült lakhatása lenne véglegesen, kulturáltan, emberségesen megoldható, hanem akár több százezernyi magyaré is! (Lőrinc “kávépénzéből” megszüntethetővé válna hazánkban a nyomor, a kiszolgáltatottság.)

  Munka:

  Rengeteg “megaprojekt” kínálna munkalehetőséget, biztos prosperitást:
  – Duna-Tisza csatorna;
  http://www.origo.hu/itthon/20100902-ujra-elovettek-a-dunatisza-csatorna-tevet.html
  – a dunántúli, ősi csatornarendszer felélesztése;
  http://www.origo.hu/kornyezet/20130528-ontozes-mezogazdasag-arpad-kori-csatornarendszer-halasto-legelo-ret-kozepkor.html
  – a mezőgazdaságunk fejlesztése;
  – megújuló erőforrások kiaknázásának ipara;
  – egészségügy/szoc. ágazat: http://www.origo.hu/nagyvilag/20160222-tizezer-apolo-hianyzik-magyar-egeszsegugybol.html
  – közutak fejlesztése, hazánk építészeti megújulása…

  Oktatás:

  Nem tőlük kell félteni az oktatái rendszerünket, épp nálunk pattog a labda, mert elég erősen köhög az oktatásunk…

  Integráció:

  Az előbbiekre is nagyban támaszkodva, felelős, következetes, határozott, de nyitott szellemiséggel kiválóan kezelhető helyzetet teremtene.
  Ők többségében ugyanolyan munkásemberek voltak otthon, mint mi – csak egy értelmetlen háború elüldözte őket.

  Valójában ez lenne az igazi “keleti nyitás”! Ebből a teljesen egyszerű feladatból kreált hisztériát Orbán Viktor, hogy ezáltal kiszolgáltassa Magyarországot Vlagyimír Putyinnak!

  • TZ

   Engedjék meg, hogy tovább részletezzem az elképzelésemet annak az évente érkező pár ezer (nem több, mint kb. 5 ezer) embernek a végleges, emberséges, teljes értékű elhelyezését, akik ezáltal alig terhelnék meg a költségvetésünket (5 ezer főre kerülne durván 5 milliárd forintba – kevesebb, mint egy stadion ára – az eddigi “kerítésesdi” 1/60-ad része), sőt, akár hamarosan nyereségessé is válhatna az előremutató, haladó szellemű hozzáállásunk!

   1. Amennyiben valóban azt kínálnánk, amiről írtam, úgy sokan szívesen maradnának, nem is beszélve a több tízezernyi (!) magányosan menekülő gyermekről, akik már önmagukban többszörösét adják a ránk eső hányadnak. Teljesen természetes, hogy aki nem akar itt maradni, az tovább megy, ez egyben szelektív hatásként is működne, ettől függetlenül az az évi pár ezer menekült, akit nekünk kellene befogadni simán összejönne. (Én egyébként pont a családosokra koncentrálnék, az integrációjuk szempontjából is ők lennének a kiemelt fókuszcsoport, s az általam javasolt lehetőség épp nekik kedvezne a leginkább. Gondoljunk bele, mondjuk az apa dolgozik a Duna-Tisza csatorna építésén – kb az eddigi “kerítésesdiből” már kijött volna – mondjuk egy átlagos fizikai munkás béréért, s eközben anyuka működteti az Earthship Biotecture házat, neveli a kisgyerekeket, gondozza a veteményest, a nagyobb gyerekek iskolába mennek. Mivel ezek teljesen önfenntartó épületek, így nem kell fizetniük sem számlát, sem törlesztőrészletet – melyek együttesen kitehetik egy felnőtt bérét is – tehát olyan, mintha ketten dolgoznának a bevételük szempontjából. Nem kell költeniük a korábbi megtakarításaikat, hanem betehetik a bankba.)
   2. Zártabb közösségek: ezek eddig is működtek, viszont esélyét sem kínálták a változásnak, ráadásul nem kizárólag felénk, de már lassan másfél éve a németeknél is megkezdték a szabad mozgás korlátozását (Merkel egy programpontja volt). Jelenleg épp a szélsőségesek elől menekülnek a menekültek is, tehát jogos szempont – épp az ő védelmükben is – hogy kezdetben vigyázzanak rájuk (ráadásul az alaposan feltüzelt lakosság miatt is szükséges lenne ez eleinte). Én azzal kezdeném, hogy körbevezetném az EU illetékeseit, a TASZ-t, AI, Helsinki bizottságot egy ilyen településen, hadd lássák, mennyire komoly és őszinte az elköteleződés a menekültek jövőjének rendezése érdekében, egyben felvázolnám előttük is a szisztémát, amiről korábban írtam. Tehát ez nem egy “börtönfalu”, s konkrét tervek, elköteleződések és szándékok vannak a tényleges integrációjuk érdekében.
   3. Továbbiak az Earthship Biotecture falvakról (ezeket is közölném a TASZ-szal, vessék össze egy átlagos németországi menekült sorsával):
   – az épületek felépítésében már a családok is tevékenyen közreműködnének, ez ugyanis nem csupán kiváló stresszoldó, de egyben tényleg a maguk ízlése és kultúrája szerint formálhatnák meg az otthonukat (kvázi “hazai emlék”);
   – ezen épületek előállítása akár hazai vagy európai szinten, de még inkább a világban jelentkező krízishelyzetek kezelése során, hatalmas lehetőséget nyújtana a nálunk ezt eltanuló kisebb brigádoknak, csoportoknak. Ezzel a tudással, képzettséggel, kiegészülve a kiépülő gazdasági, termelési kapcsolatokkal, a technológiai támogatással épp a szükséget szenvedő régiók – saját korábbi származási helyeiken túl is – lehetőséget kínálnának az érvényesülésüknek. Tehát általunk, együttműködésben, felépíthetnék újra a jövőjüket – pontosabban: már a jövőnket – bárhol a világban, ahol épp szükséget szenvednek!
   4. Ezek az épületek a sajátjuk lenne, amíg itt maradnak és közreműködnek. Szabályosan tulajdonosokká válnának az ingatlanra, az állam “elővásárlási” joga mellett. Ennek az a lényege, hogy úgy sem tudnák másnak eladni, viszont az ingatlan állapotára még inkább megérné vigyázniuk, továbbá nem tudnának az állam hozzájárulása nélkül bárkit odaköltöztetni, stb.

   Ismételten: mindezen épületek saját gyártással lennének előállíthatóak, s Michael Reynolds csapata bevonható lenne a magyar építészmérnöki képzésbe, ezáltal a felsőoktatás révén megalapozottá és továbbfejleszthető téve ezt a projektet (s az ehhez kapcsolódó, ebből elágazó többi területet). Ráadásul ezen projekt a konfliktusok sújtotta övezetek újjáépítésében is hatékony segítséget nyújthatna – a magyar gazdaság (és a sikeresen lejáratott magyar diplomácia) számár nem mellékesen óriási potenciált hordozva. (Michael Reynoldsék már ezen is dolgoznak, de miután nem kormányzati, hanem eddig vélhetően magánforrásból, adományokból, így számukra is jelentős előrelépést jelenthetne egy állami együttműködés – vagyis szerintem közreműködnének. A következő link már ez utóbbit illusztrálja.) http://earthship.com/refugee

   Michael Reynoldsék amúgy több katasztrófa sújtotta területen is dolgoznak:

   Fülöp-szigetek: https://www.youtube.com/watch?v=9AdxkRtY_5E
   Afrika: https://www.youtube.com/watch?v=Gbmp78xp56M
   Haiti: https://www.youtube.com/watch?v=OgCbvsuQaNw

   Ez a projekt világszerte is egyre ismertebb, épp a katasztrófa sújtotta helyeken lenne ezekre a legnagyobb szükség. Ennek a létrehozásának a képességét kapnák meg tőlünk a “tarisznyájukba”, akik később inkább hazamennének, vagy tovább állnának. Ez lenne az igazi “keleti nyitás”….

   • obviously

    – Ébredj fel a SCi-fi kategóriájú álmodból
    – Ezek akiket be kellene fogadni, arra mit te írsz, totálisan és minden tekintetben (szocializációban, intelligenciában, fizikailag, egészségügyileg, akaratilag, alkalmazkodás akarás tekintetében) alkalmatlanok – három dologhoz értenek csupán, az agresszióhoz, a hazudozáshoz, és az eszetlen szaporodáshoz….
    – Aki most európába jöttek, nem dolgozni, KIZÁRÓLAG élősködni és kontinenst foglalni jöttek…hogy előbb-utóbb kitúrjanak minket a hazánkból (ezt most egész európára értem)
    – Ha hazánk jobbá tevésben gondolkodunk, akkor bőven van annyi magyar ember, akikkel ezt meg lehetne tenni, nem kellenek ide kultúridegen gyilkológépek….

    • TZ

     A korábbi hozzászólásomból csak egy példát ragadok ki, hogy ezzel is demonstrálhassam, mekkora lehetőségek rejlenek az értelmes megoldásokra nyitott hozzáállásban. FILLÉREKBŐL rendezhettük volna VÉGLEGESEN és európai szinten is PÉLDAMUTATÓAN a menekülthelyzetből fakadó kötelességünket – és “mellesleg” az eddig értelmetlenül “kerítésesdire” eltapsolt bő HÁROMSZÁZ MILLIÁRD FORINTBÓL megépíthettük volna mondjuk a DUNA-TISZA CSATORNÁT: http://www.origo.hu/itthon/20100902-ujra-elovettek-a-dunatisza-csatorna-tevet.html#comments

     Már háromszáz éves projekt, melyet mindenki szeretne, de senki sem vág bele. Az eddigi két év “kerítésesdijéből” lassan kitellett volna! Magyarország vízgazdálkodása teljesen kiszolgáltatott helyzetbe kezd kerülni, nem pusztán a határainkon túlról érkező folyóvizek miatt (Szamos/Tisza ciánszennyezése), de még inkább a klímaváltozás, az éghajlatunk átalakulása okán!
     Miért nem épül már meg végre a Duna-Tisza csatorna? ÉRTHETETLEN!!! Pedig mennyi hasznos következménnyel járhatna:
     – hajózási útvonal;
     – víztartalék (nyáron);
     – kapacitástartalék (árvízkor/belvízkor);
     – mezőgazdaság (földek egyenletes vízellátásának biztosítása, vízigényesebb kultúrák, állattenyésztés támogatása);
     – halgazdálkodás;
     – alkalmas lehetne a Duna visszaduzzasztására (nyári aszály);
     – rekreáció, sport;
     – turizmus…

     Itt van a nyakunkon az éghajlatváltozás, egyre forróbb, egyre aszályosabb nyarakkal. [Menetrendszerű, friss hír: http://hvg.hu/gazdasag/20170612_Nincs_eleg_eso_keves_lesz_a_gabona A csapadék egyre hektikusabban, kiszámíthatatlanabbul fog érkezni, vagyis a földeken egyre kevésbé fog hasznosulni. (Még egy érdekesség, amit ajánlott lenne aktualizálni, felkarolni: http://www.origo.hu/kornyezet/20130528-ontozes-mezogazdasag-arpad-kori-csatornarendszer-halasto-legelo-ret-kozepkor.html )

     Kérem, vessék össze a Duna-Tisza csatorna hasznosságát és fontosságát a jelenlegi kihívásainkkal (menekülthelyzet, klímaváltozás, mezőgazdaság, demográfia), ebben a projektben rejlik megannyi megoldás, csak egyszerűen buták és lusták voltunk, hogy kibontsuk!
     – munkát kínál a helyieknek;
     – a megvalósítása révén fel lehetne szívni akár tízezernyi menekültet is, Earthship Biotecture falvakban letelepítve őket, ezáltal téve gyorsan megvalósíthatóvá, gazdaságossá-fenntarthatóvá, de egyúttal megfelelően szakaszolttá (nemzetbiztonsági szempontok) a beilleszkedésüket, munkát kínálva nekik;
     – bővíti a foglalkoztatási lehetőségeket a mezőgazdaság fejlesztésével;
     – csökkenti a tetemes és folyton visszatérő katasztrófaelhárítási terheket, a vis major kifizetéseket;
     – szorosabb kapcsolatot biztosít az Alföldön át;
     – segít megelőzni az “elsivatagosodás”, szikesedést;
     – tehermentesíti az államot/társadalmat a krízisforrások alól…

     Ui.:

     Épp egy megfelelő méretű és célszerűen működtetett csatorna lehetne képes tehermentesíteni a főváros környékét is árvizek idején – eleve okafogyottá téve a jelenlegi, nagy társadalmi felzúdulást kiváltó beruházást. Olvassanak bele a linkelt hivatkozásba – rengeteg cikket lehet olvasni a Duna-Tisza csatorna jelentőségéről, különféle terveiről, a “történetéről” – ebben a linkelt cikkben egy mérnök becslése alapján (nyilván, ő nem kalkulált a “Mészáros-faktorral”) 350 milliárd forintból megvalósítható lenne (nyilván EU-támogatással még kevesebb). Vagyis az eddigi “kerítésediből” már megépülhetett volna!!!

     Ráadásul számoljanak utána, milyen súlyos anyagi következményei voltak akárcsak a rendszerváltást követően kialakult árvizeknek, belvizeknek, aszályoknak – mind a közvetlen elhárításuk, mind a későbbi hatásuk tekintetében. Ebből is már rég megépülhetett volna ez a csatorna!!! Tehát a Duna-Tisza csatorna megépítésének financiális vonzata légypiszok lenne minden aktuális vagy remélt beruházáshoz képest is – viszont jelentősége országos mértékű, korszakosan meghatározó volna. Egy világ járna a csodájára!

     Siralmasan röhejes továbbá – az idézett hivatkozásban is szerepel – a Duna-Tisza csatorna tervei visszanyúlnak egészen az 1700-as évek elejéig.
     Vagyis mikor még Rákóczi fejedelem Rodostón mondta tollba bánatát Mikes Kelemennek, akkor már nagyban agyaltak ezen! Történelemkönyvek visszatérő témája, és nem kizárólag magyar kiadványoké, de híresebb köteteké is, mint például Norman Davies “Európa története” (Osiris-kiadó) című műve. Az elmúlt 300 (HÁROMSZÁZ!!!) évben jöttek-mentek a hódítók-felszabadítók, az elöltöltős puskától eljutottunk az automata gépfegyverekig, vadászrepülőkig, Gábor Áron rézágyújatól a precíziós bombákig, feltalálták a hatékony fájdalomcsillapítást, érzéstelenítést, altatást, antibiotikumokat, inzulint, folyadékpótlást, speciális csontműtéteket, EKG-t, röntgent, CT-t, MRI-t, transzplantációt, … a postagalamboktól eljutottunk az email-ig (persze akadnak, akik leragadtak a fax-nál)… a nyomkövetőktől a GPS-ig … a paripáktól a benzines autókon át az elektromos robotautókig … Szóval, ha Rákóczi apánk véletlen feléledne, s körültekintene hazánkban, talán csak egyetlen biztos pontra számíthatna rémült hátrahőkölése során: a Duna-Tisza csatorna hiányára! Pedig lehet, ez menthetne meg minket az elkövetkező időszakban…

     Az az igazán elkeserítő az egészben, hogy mindez tényleg CSAK RAJTUNK MÚLIK, de semmi jele a szándéknak! Ez a csatorna egy igazi országos projekt lehetne, egész Európa csodájára járhatna (miközben a menekülthelyzetből ránk eső feladatot játszi könnyedséggel teljesíthetnénk). Vagyis a végelszámolásban még mi lehetnénk hálásak a menekültek áramlásáért.

     • obviously

      Továbbra is tartom véleményem…

      – Egy demokráciában (ha épp nekem úgy teszik ill. meggyőződésem) jogomban áll kár rasszistának is lenni
      – A mostani közel-keletieknek már semmi közük az őseik nagyjához… a maiak már mélyen ember alatti szinten vannak és élnek… az őseik forognak a sírjukban szégyenükben
      – nincs menekült helyzet, hanem szándékos kontinensfoglalás, európa erőszakos iszlamizációja zajlik.. .aki ezt nem látja, vagy vak, vagy értelmi fogyatékos…

      – azokra a feladatokra bőven vannak magyarok is, nem kell ide egy darab ide nem való népség sem…

    • TZ

     A homofób és rasszista, mélymagyarkodó válasz kapcsán had ajánljak néhány elgondolkodtató szempontot. Mezopotámia, az ókori, közel-keleti folyamköz kezdeti történelmének egyik jellegzetessége a városállamok felemelkedésének története – mely megannyi hasonlósággal szolgál a mának. A “neolitikus forradalomként” is aposztrofált földművelés megjelenésének ugyanis egyik alapvető követelménye volt a szervezett, célzott együttműködés, tehát a társadalmi fejlődés előrehaladása – a minél eredményesebb gazdálkodás érdekében. Ennek pedig egyik fontos eleme volt a vízgazdálkodás rendezése, az öntözéses-áradásos földműveléshez szükséges víz biztosítása, mely pedig tartós közösségi együttműködést igényelt. S ez vezetett a hatalmi koncentrációk révén a városállamok megjelenéséhez is. S ezen városállamok (Kis, Ur, Eridu, Lagas…) pedig majd egymással kezdenek versengeni – szintén az életet adó vízért.

     S későbbiekben pedig, a folytonosan váltakozó felállás során (sumer, asszír birodalmak, babiloni hegemóniák, …) épp a rendszertelenség, a káosz okozta megosztottság eredményezi a vízgazdálkodás kisiklását, mely elvezett végül az elszikesedéshez is (a termelés visszaesése mellett).

     [Ennek kapcsán pedig megemlítendőek a “tatárlaki-leletek” néven elhíresült ékírásos, több ezer éves emlékek is, melyek épp a Kárpát-medence szoros kapcsolatát bizonyítják a Közel-Kelet meghatározó kultúráival. Ezek ugyanis NEM “ősmagyar” eredetűek, nem “székely kriksz-kraksz”, hanem több ezer évvel korábbi írások. Azok írhatták (nyomhatták agyagba) akiknek leszármazottai jelenleg a határainkon a kerítés tövében várakoznak. Mert épp a “tatárlaki-lelet” lehet az ékes bizonyítéka: akár még több közük is lehet a származásuk révén a Kárpát-medencéhez, mint napjaink díszes fajmagyarjainak.]

     Vagyis: az ókori folyamközi történelem számtalan hasznos tanulsággal szolgál a mának, csak meg kellene fogadnunk ezeket! A klímaváltozáshoz hasonló jelenségeket modellezhetnek (előre leszögezve, hogy nem összekeverhetőek) mondjuk az ókori Mezopotámia történelmének részeként rendszeresen felbukkanó átmenetek, hatalmi válságok, melyek nyomán a megbomlott társadalmi rend következményeként a termelés és a létszükségletet jelentő vízgazdálkodás problémái (nem megfelelően kezelt földek, szabályozatlan vízhozam, árvizek) fokozatosan vezettek el a termőföld elszikesedéséhez, melynek már törvényszerű következménye a közösségek mobilizációja. Ezt erősítik a folyamatos háborúk, katasztrófák – épp, mint napjainkban!

     [Nem lehetséges tehát, hogy hasonló népességmozgások már többször is lejátszódtak eddigi történelmünk (értve már ez alatt a magyar történelmet is) során? S ráadásul a kiváltó okok is hasoníthatóak (bár nem összekeverhetőek). http://kettosmerce.blog.hu/2016/12/03/migracio-apokalipszis#comments

     Nem lehetséges, hogy ennek mentén nyer igazán értelmet Nimród/Nimrud feltételezhető egyezése? Nem lehetséges, hogy ez lenne a magyarázata a rengeteg nyelvi kapcsolatnak (túllépve az előbb szóba hozott “tatárlaki-leleten”)? Miként fentebb írtam az ókori, közel-keleti folyamközi civilizációk létrejöttének körülményeiről, melyek azt hiszem, szervesen illeszkednek a jelenünk kínálta analógiákhoz is – nem véletlenül hoztam szóba, hiszen az általánosítható tanulságokon túl talán egy még fontosabb jelenségről lebbentheti fel a fátylat. Mi van, ha a jelenlegi “menekülthelyzet” nem is példa nélküli? Kérem, gondoljanak bele: nem lehetséges, hogy ez már egy több évezredes mechanizmus? Miként kerülhettek a “tatárlaki-leletre” az ékírásos szövegek? Hogyan kerülhettek a Kárpát-medencéig azok megalkotói? Nem lehetséges, hogy amit most tapasztalunk, az egy nagyobb időskálán is értelmezhető, népességáramlási fluktuációként is megfogalmazható? Tehát koránt sem egyedi jelentőségű, sokkal érthetőbben és logikusabban indokolható az átfogóbb összkép által?]

     Kérem, ez utóbbi soraimat ne delejes handabandának vegyék, hanem sokkal inkább lássák be: ezek az igencsak megfontolandó érvek egyúttal alapos bizonyítékai annak, valójában a Szíriából most útra kelőkkel sokkal közelebbi rokonok vagyunk, mintsem sejtetni engedi azt a (meglehetősen groteszk módon ősmagyarkodó) politikai-hatalmi “elitünk”.

     MIÉRT NE VÁLHATNÁNAK AZ ÓKORI CSATORNAÉPÍTŐK LESZÁRMAZOTTAI GONDOS FENNTARTÓIVÁ A DUNA-TISZA CSATORNÁNKNAK?

     • Dege Voodoo

      ” Azok írhatták (nyomhatták agyagba) akiknek leszármazottai jelenleg a határainkon a kerítés tövében várakoznak”

      pff… b+, te azt hiszed, hogy a közel kelet mai népessége a nagy ősrégi kultúrák leszármazottja????
      Hol voltak még a sumérok meg babilóniaiak idejében a kokszos szemita arabok…
      Azok csak később lepték el a területet, kiszorítva majd teljesen eltüntetve az eredeti lakosságot. Szerinted pl. Kleopátra is arab volt, mi?

      Nyomod a háborúésbéke hosszúságú hülyeséget, de annyit nem veszel észre, hogy Európával most ugyanaz történik, mint annak idején a Közel-Kelet népeivel. Most mi vagyunk a sumérok.

      A kerítés tövében jelenleg azok a szutykok várakoznak, amelyek a nagy kultúrákat eltüntető népek leszármazottai.

 • Monarhista

  Ez elég fura 😀
  Nem gondoltam volna, hogy ennyi a törés a v4-ben habár soha nem is gondoltam olyan hű de egységesnek.

  • zsíroskenyér

   Például mire gondolsz? Épp most futottam át, nekem a vélemények nagy része egységesnek tűnik. Ami meglepett, hogy a kormány propaganda ellenére a magyarok józanabbul látják a migráció és a terrorizmus témáját – lehet lenne remény egy józan, uszítás mentes politikára?

   • Monarhista

    Például az oroszok megítélésére gondoltam főként. Amúgy igen kifejezetten meglepő az a rész is amit te írsz. Azt hiszem abba a régi hibába esünk amikor a többség elhiszi, hogy ők vannak kevesebben.

    • zsíroskenyér

     Ezek szerint működik valamennyire az orosz propaganda háború, amikor arról beszélnek, hogy befolyásolni tudják a közvéleményt, nem a levegőbe beszélnek. Mondjuk a kommunisták, bocsánat, oroszok, mindig jók voltak propagandában, lásd Sztalinék. A másik része szerintem logikus, egyszerűen életszerűtlen, amit a kormánypropaganda sugall. Az embereknek vidéken rengeteg migráns vagy bevándorló ismerőse van, anyósoméknál vidéken egy muszlim a házirovos és egy albán a pék a városka főterén. És ott senki nem gyűlölködik rájuk. Szerintem ezt az emberek tudják, a Fidesz meg túltolta és visszaüt rájuk most ez.

 • Peter

  “A magyarok többsége sem akar kerítést a déli határon” grafikon kategóriái felcserélődtek. (a hintek viszont jók)

  • http://www.dotoho.blog.hu Csehszlovák Kém

   Valami bug lehetett az infogramban, az eredeti diagrammon jó helyen volt a szöveg.

   Köszönjük. Javítva.

   • Patonai Ádám

    Jah te ide írsz. Ezen miért nem lepődök meg ? 😀

   • TZ

    A válaszod alapján úgy sejtem, közöd lehet a szerkesztőséghez. Ne haragudj a letámadásért, de szeretném a ti figyelmetekbe is ajánlani a korábbi hozzászólásaimat, illetve a későbbi válaszaimat. Nem öntömjénezésből javaslom a válaszaimat, hanem, mert úgy gondolom, hasznos további információkat helyeztem el bennük. Különösképpen szeretném ajánlani a linkelt Kettős Mérce cikket, egyben az arra hivatkozó észrevételeimet. Talán ebből a szempontból (a történelmi analógiák felhasználásával) még hatékonyabb érvek nyerhetőek a menekültekkel való emberségesebb bánásmód, egyben a konstruktívabb hozzáállásunk mellett.

    Ui.: amennyiben látnátok fantáziát a megemlített “Earthship-projektben”, úgy haladéktalanul keressetek rá a honlapjukra, a facebook-oldalukra (https://www.facebook.com/earthship/?fref=ts) és vegyétek fel velük a kapcsolatot. Tudtommal épp ebben a hónapban több skandináv nagyvárosban tartanak előadásokat, illetve Franciaországban is hamarosan indul egy újabb projektjük. Szerintem megérne egy beszámolót. Előre is kösz!

    • http://www.dotoho.blog.hu Csehszlovák Kém

     köszi a tippet, megnézem!

 • Noname

  Igen, szóval ez a magyarok többségének a véleménye ami 6 nap alatt 1000 fő megkérdezésével történt, tiszta sor, így van.

  • Patonai Ádám

   A másik lehetőség pedig ez volt :

   “A határok lezárása rossz ötlet, mivelegyetlen tagország sem képes megoldaniönmagában ezt a problémát. Határzárhelyett olyan kollektív szervezeteknek, mintpéldául az EU és a NATO kellene a migrációés a terrorizmus problémájánakmegoldását koordinálni.”

   Magyarán a magyarok 100% vagy regionális kerítést akar vagy még nagyobbat. Kicsit hazudnak a srácok kicsit. 😀 😀 😀

 • Fikusz Qkisz

  “A határok lezárása rossz ötlet, mivel egyetlen tagország sem képes megoldani önmagában ezt a problémát. ”
  51% ?
  Ez tényleg átlátszóra sikeredett! Gratulálok a dezinformációs központ jómunkásembereinek! Szép színesek lettek a totális hazugságokat tartalmazó “statisztikák”… 😉

 • droid

  A magyarok többsége nem akar keritést a migránsok ellen?
  Hogy mekkora hazugságot tudnak a szerkesztők kreálni.
  Érdekes módon akár hány magyar – vagy külföldi munkatársakkal beszéltem, mindenki jó ötletnek és hasznosnak tartja a keritést. Ha valaki be akarar lépni eu-s területre, akkor csak is szigorú ellenőrzés megelőzésével teheti meg. Ez az elfogadható eljárás, és nem az ,hogy boldog – boldogtalan csak jön- megy minden féle irat, dokumentum nélkül. ( ki vagy , miért jöttél, honnan jöttél, merre tartasz, mit szeretnél ) elvnek működnie kell!!!!! Magyar vagyok, európai vagyok ,külföldön élek és dolgozom, de tőlem is minden igazoltatáskor, vagy adategyeztetésnél, lakcim bejelentésnél, vagy korházi vizsgálat során….stb ezeket a kérdéseket felteszik. Szóval mindig!!!! Akkor mi miért ne tegyük fel a kérdést a migránsoknak?
  Szerintem a szerkesztőség hazugsága és ál infok közlését szabályozni kellene, vagy büntetni!!!

 • obviously

  Ez baromság…. én egyetértek a kerítéssel, sőt, ha úgy alakul, tovább kell építeni románia és a többi ország felé is…. értem én hogy Mo nem célpont a migránsoknak, de sokan azt felejtik el, hogy nyugat eu előbb-utóbb megtelik, aztán majd ide is jönnek, továbbá ha még nem is ide akarnak jönni, nem vagyok hajlandó elfogadni azt, hogy átjáróházat csináljanak hazánkból…. nézzétek meg, hogy ahol ezek a félemberszabásúak végigtrappolnak európán milyen károkat okoznak mindenhol…. kell belőlük 1 is ide? egy frászt…. menjen mind vissza oda, ahonnan jöttek, oda valók, nem európába, semmi keresnivalójuk nincs itt….

  • zsíroskenyér

   Vedd ki a kezed a biliből, obviously, Orbán maga mondta, hogy 5 millió embert kell betelepíteni Magyarországra, ha azt akarod, hogy működjön a gazdaságunk. Sok köztévét nézel, nyugaton sok millió arab és afrikai származású ember él, aki normálisan betagozódott a helyi társadalmakba. Nem kell felülni az uszításnak, neked is nyugodtabb lesz a napod.

   • obviously

    Tévedsz. Nem nézek köztévét… sőt nem vagyok Orbán rajongó sem, de a kerítéssel akkor is egyetértek…. 5 millió, nem emlékszem hogy ilyet mondott volna, de aha igen akkor sem ezekre a -200 as IQ-jú haszontalan, invazív népségre gondolt… belőlük, még egy fél is sok….. akikről te irsz, az a ritka kevés kivétel, amiből messze nincs milliószám…. pár éve voltam Párizsban, valósággal sokkolt az amivel ott szembesülnöm kellett, az a rengeteg korom fekete kultúridegen embertömeg…. nem akarok idehaza ilyet látni…. inkább legyünk kevesebben, de akkor sem…. és jogom van így gondolkodni….

    • zsíroskenyér

     Nem nekem kell hinni, hanem a miniszterelnök úrnak: “Az elkövetkezendő öt évben Magyarországnak a gazdasági növekedés fenntartása érdekében több millió külföldit kell befogadnia. Ennek érdekében át kell gondolni a bevándorlási szabályokat – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) üzleti ebédjén csütörtökön Budapesten.” Forrás: http://index.hu/belfold/orban0607/

     Az állam dolga, hogy azt engedjen be, akit akar, de gazdasági migránsra szükségünk van és ez független attól, hogy milyen a bőre színe. Felőlem lehet néger is, ha dolgozik, márpedig, miért ne dolgozna? Anyósomék településén is élnek egzotikus származású emberek. Ilyenekből kellene több, de ehhez nem úgy kell hozzááálni, ahogy a kormány, hogy senkit nem enged be, hanem pont fordítva: aki itt szeretne élni, az maradhasson és mutasa meg, mit tud.

     Sajnos, eléggé csórók és rasszisták vagyunk ahhoz, hogy ilyen emberből ne legyen túl sok, de meg kell próbálni.

     • obviously

      Egy demokráciában bárkinek jogában áll ha úgy tetszik neki rasszistának is lenni…
      Én az ország olyan szegletében nőttem fel, ahol igen magas a cigány populáció létszáma, a vidéki házam szomszédaim is azok, és sokkal inkább 1 millió cigány, mint akár 1 db ezekből a migránsokból…

     • zsíroskenyér

      Legyél bátran rasszista, de akkor vállald a következményeit is.

     • obviously

      Amúgy továbbra sem érted a lényeget…. ezek aki most végigtrappolnak európán ezek nem akarják megmutatni mit tudnak, mert nem tudnak semmik, és nem is akarnak tudni semmit… dolgozni, tanulni meg pláne nem…. a szocializációjuk a nulla alatt, velünk együtt élésre képtelenek, a konfliktus kezelési kultúrájuk az agresszióban és a gyilkolászásban merül ki… hát kösz, de ilyenek nem kellenek európába… és az ide jövők 99%-a ilyen… az az 1% aki normális, az eddig is a bevándorlás törvényes és legális útját választotta, de ezek nem… ezek nem tisztelnek sem emberi életet, sem európai törvényeket… menjenek vissza oda, ahonnan jöttek és ne importálják ide a saját elmeháborodott konfliktusaikat, vadember “kultúrájukat”….

     • zsíroskenyér

      Ismered őket személyesen vagy csak a propagandát hányod ide? Miért beszélsz eúgy róluk,mintha ez egy homogén tömeg lenne? Ők is emberek, minden sors más és más, meg kéne talán őket ismerni, nem gondolod?

   • obviously

    Egyébként meg igen erősen el van tévedve, illetve az ostobaságig naiv az, aki elhiszi, hogy az afrikai és közel-keleti migránsok dolgozni jönnek ide. Eszük ágában sincs dolgozni, ezek kizárólag rajtunk élősködni jönnek ide… és egy szemernyi kétségem sincs afelől, hogy pár év alatt szépen felélik majd a nyugat-európai országok vagyonát, aztán majd nézhetnek magukon köröl…

    • zsíroskenyér

     Komolyan kérdezem, ezt maga honnan tudja? Az anyósoméknál, vidéken egy arab muszlim a háziorvos, mindenki megelégedésére dolgozik, sőt örülnek neki, mert mielőtt nem költözött be, évekig nem volt állandó dokija a településnek. főtéren pedig szintén egy muszlim albán pék süti naponta a magyaroknak a friss fehér kenyeret és hamburgert. Mindenki örül, mert jobban süt, mint a helyi bolt termékei.

     Ez a valóság, maga csak az agymosásra való propagandát olvassa, ha ez a véleménye, ráadásul nem is életszerű, amit mond, mert ezek a szegény emberek, ha gazdasági migránsok, akkor bizony azért jönnek ide,hogy jobban éljenek,mint korábban.

     • obviously

      Az albán pékségek, minőségileg a szakma legalját képviselik, kritikán aluli, aki szemetet akar enni, csak vegye…
      A véleményemet továbbra is tartom…. nem olvasok propaganda médiát sem…
      Jobban éljenek??? Hahaha…. éljenek jobban, de ne itt!!! Építsék fel a saját országukat és éljenek OTT jobban, de ne itt…
      Egyébiránt meg Ön az akinek alaposan ki van mosva az agya…. szerintem…

     • zsíroskenyér

      Mit szólnál, ha ezt mondaná egy nyugat-európai annak a magąrnak, aki emigrált Magyarországról a jobb élet reményében? Ugye milyen igazságtalan? Őket hagyják békében, mi miért nem tudjuk békében hagyni azokat, akik ide szeretnének beköltözni és szerencsét próbálni?

     • obviously

      A kettőnek semmik köze egymáshoz… aki ezt az összehasonlítás teszi, az mélyen hazaáruló, és magyargyűlölő az én szememben….
      A magyaroknak a történelmük okán születési előjoguk a van a saját kontintensükhöz, az afrikaiaknak afrikához van joguk…

     • zsíroskenyér

      :( Te hülyébb vagy, mint elsőre látszott. Ember és emberről van szó, nincs különbség magyar és afrikai között.

     • obviously

      te meg egy magyargyűlölő, hazaáruló senkiházi vagy, huzd el innen a beled, afrikába a félmajom szabásúak közé, ott verd a f…at, semmi keresni valója nincs itt, az ilyen emberi hulladékoknak…

     • zsíroskenyér

      Örülök, hogy kijött az intelligencia belőled és megmutattad a magad fajták mire képesek és miért nem lehet veletek, rasszistákkal közösséget vállalni.

     • obviously

      Egyébként az őseink milliói adták életüket európáért, így talán a magyaroknak kisit több joguk van ahhoz, hogy európán belül bárhol éljenek, mint az európán kívülieknek…
      Harcolják meg ők is a saját jólétüket otthon, ne mástól várják a sült galambot…

     • zsíroskenyér

      Ki a szart érdekel, hogy mit tettek az őseink? Te beszopod ezt a dajkamesét? 😀

 • Miklós Nagy

  Nem vettem részt a kutatásban,ezennel közlöm,hogy a kerítést jó megoldásnak tartom,a határőrség vissza nem állítását pedig súlyos hibának!

  • obviously

   Egyetértek, sőt, még a sorkatonaság visszaállítását is támogatnám… milyen ország az, akiknek az “ifjai” nem képesek megvédeni a Hazájukat??? Ez állampolgári és kutya kötelesség. Az őseinknek, akik milliószám a vérüket adták azért, hogy mi most itt élhessünk békében, lesülne az arcukról a bőr szégyenükben….

 • Fikusz Qkisz

  Csak jelezném, hogy az IRI a NED (National Endowment for Democracy) fiókszervezte. A NED-et a Regan éra CIA vezére javaslatára alapították abból a célból, hogy külföldi felforgató tevékenységüket “humanitárius”, “demokrácia export” stb, emberbaráti célúnak állítsák be.
  És igen, számos intézetük karöltve küzd az OSF katonáival…
  Hogy milyen célok érdekében, azt a fantáziátokra bízom.

 • Szabó János

  Igaz lehet, hogy nem akar. De migránsokat sem akar, egyet sem. Azok elhárítására viszont nincs hatékonyabb eszköz, mint a kerítés!

 • Zan

  Haho, tett valaki feljelentest a kamupartok kapcsan? Elindult valami jogi eljaras? Nagyon varom valaszod.

 • FCK EU! 凸(-_-)凸

  További kamupártok:
  Momentum Mozgalom
  Liberálisok
  Együtt
  Jobbik
  Párbeszéd
  MSZP
  DK
  LMP

 • http://www.vasalobolt.hu Csepp a tengerben

  Valakik megint jól jártak

 • Szerencsés János

  ….ebben a diktatúrában ezt is lehet??

 • Sipos Zoltán Nyitra

  kik vagytok,ti városi birkák???zenélgettek,táncolgattok,mint a majmok??így aztán,változás,nem lesz!!”fényesebb a láncnál a kard!!” egy-s-ég szavunk jelentése:ha egy a nép akarata,égi,azaz isteni energiáklat vagyunk képesek generálni.ezt az egységet osztják meg a pártok (partok).”oszd meg ,és URALKODJ.”Politika=akitiloP!!!!!!!Ámen=nemÁ! az (ál)demokrácia,nem a mi államformánk!az ősi államformánka FEJED-ELEM-S-ÉG”!a ZSIDÓkereszténység,nem a mi ősi hitünk! nekem,már “forr-a-dalom”:Véres Kard

  Turul madár száll az égen,
  véres kardot hoz csőrében!
  Ősök küldik ezt a kardot,
  tűzben edzett,vérbe mártott!

  Azt súgja a szívem nekem,
  hogy e kardot kézbe vegyem!
  Kell az a kard énnekem,
  hogy a nép velem legyen!

  Imádkozom így hát gyorsan,
  majd a kard a földre pottyan!
  Megszállottan nézem én,
  milyen szép kard,az enyém??

  Leborulok én hát térdre,
  íme hazám velem végre!
  Megkapom a bizalmat,
  vezethetem a hadat!

  De nem ölni megy e sereg,
  mert a béke az,mit keres!
  Elsöpörjük a sok tetvet,
  innen gyorsan elmehetnek!

  Újra miénk lesz a hazánk,
  béke,boldogság vár miránk!
  Születhetnek gyerekek,
  ez a jövő emberek!!!!!

 • Wa.Lacky

  Megérdemlitek őket. Erre szavaztatok? Akkor most minek nyavajogni.

  • Zoltán Bakó

   Anyád szavazott erre, az a hernyótalpas műlovarnő!
   Egyébként pedig helyesen: “nyavalyogni”…te gyökér!

 • Jozsef Kolowrat

  Mintha ez annyira kene az FBI-nak: feltorik a F.szbukot es ezek 80%-a ott van(vagy az Android/IOS rendszereket)

 • Zoltán Mészáros

  Sok mindenki sok mindent megtehetne. Oroszi Babett végzi a dolgát, még pedig jól. Most éppen ez a téma. Ha most sok év után kiderítene valamit az SZDSZ-ről az javítana ezen a képen? Vagy netán akkor azt kérdeznéd miért nem inkább az aktuális kérdésekkel, a kamupártokkal foglalkozik? Gondolom persze ilyet nem kérdeznél.

 • bab

  Jó ötlet, köszönöm, utánanézek!

 • Mama

  Maga aztán igen vidéki!

 • http://anonymand.blogspot.com anonymand

  Igazad van!
  “Oroszi Babett megtehetné (ha merné), hogy az SZDSZ-t is kamupárttá nyilvánítsa.” – azzal a kiegészítéssel, hogy a KDNP-vel együtt.

  Fodor Gábor oldaláról:
  “Közösség
  25 563 ember kedveli.
  Highlights info row image
  24 799 ember követi.”

  Harrach Péter oldaláról:
  “Közösség
  4367 ember kedveli.
  Highlights info row image
  4350 ember követi.”

  Semjén Zsolt oldaláról:
  “Közösség
  14 054 ember kedveli.
  Highlights info row image
  14 097 ember követi.”

 • Ferenczi Krisztián

  Rögtön a szarvánál ragadtad meg a lényeget, az SZDSZ! Mészáros Lőrinc 6. éve ennek többszörösét veszi fel csak a Mészáros Kft-ből osztalékként, adózás után, azon cégből, ami kizárólag állami megrendeléseket kap, tehát te fizetted. Nyilván nem túlárazások miatt tud ekkora osztalékot kivenni, ez a piaci ár, és a versenytársak annyira kapzsik, hogy ők még többet akarnának keresni, ezért mindig a Mészáros Kft adta a legjobb árat, de a mi Mészáros Lőrincünk, ez a becsületes jó munkás ember, na ő beéri évi 1 500-1 800 millióval is. Mármint csak a Kft-ből. Mészáros Lőrinc egy személyben kitesz mostanra úgy 7-10 SZDSZ-t, mármint amit biztosan tudunk, de a 10 éve nem létező SZDSZ 1,2 milliárdja hová lett?

  Ja, hát tényleg, prioritásokban sokkal előbbre kellene venni az SZDSZ-t, szerintem is. Nem-nem, ezzel nem felmenteni akarom őket, csak vmi rohadtul be lehet nálad akadva, ha egy ilyen ügyre, ami önmagában kétszer 3 milliárd, egyértelműen a Fidesz pocsék törvénye a felelős, neked egy 10 éve nem létező párt ugrik be, ott vhol belül nagyon súlyos énvédő mechanizmusok feszülnek, nehogy meglásd ami kiveri a szemed.

  Te, mint hős adófizető, aki számonkéri minden párt költéseit az utolsó fillérig, rájöttél, hogy az egészben az SZDSZ a legnagyobb hunyó. Hát persze, ki más?

 • Vidéki

  Hol a lé?
  Még mindig aktuális!
  Vagy Politikailag nem Korrekt kamupártról beszélni, ha az SZDSZ az, amelyik nem fizeti ki az adósságát?

 • Picnic Niki

  szdsz kölcsönt vett fel, a jelzálogot az székházra tették. a kölcsönt kampányra költötték, szemben ezekkel, akik semmit sem tudnak felmutatni, mire ment el a kapott pénz. és még egy, a székházukat vmiért nem engedték az SzDSz-nek eladni, amiből ki tudták volna fizetni az adósságukat.

 • Vidéki

  Összeesküvés elmélet!
  Az Ellenség keze betette a lábát!

 • Tibor Illés

  Lehet,hogy ezek a kamu kampányra kifizetett összegek is tartalmazták az “alkotmányos költséget”,csak nem 20,hanem 70-80 %-osak voltak,ezért vissza sem kell fizetni (az államkasszába!),hanem Fidesz-kasszába,esetleg magánzsebekbe kerültek/kerülnek!

 • Picnic Niki

  hozzád meg a butaság és a rosszindulat

 • Vidéki

  Én jóindulatú vagyok!

 • Picnic Niki
 • Maria Kiszt

  A KAMUPÁRT SZAVAZATAIT A FIDESZ CSALÁSÁHOZ TARTOZOTT,AKIK ODA TETTÉK AZ X-JELET,ÉRVÉNYTELEN LETT

 • Vidéki

  Ön olyan, mint Bodóné.
  Mást beszél Bodóné, mikor a bor árát kérik.
  Bodóné, ha megszólítá a korcsmáros hogy fizesse meg a bor árát, ugy szinlé mintha nem is hallaná, mit kér, és másra fordítá a beszédet.

 • Ferenczi Krisztián

  Ez kissé a bagoly mondja verébnek, hogy nagy fejű. Van egy rossz törvény, és ennek következményeivel foglalkozik a “riport”. Ebből eredő kár csak alsó hangon 6 milliárd Ft, miközben már a törvény megalkotásánál előre szólt mindenki, aki nem a Fidesz, hogy “ez lesz”. Ez nem volt egy váratlan dolog, hogy vissza fognak élni vele, ráadásul azután sem nyúltak hozzá, hogy 2014-ben már megtörtént az, ami előre látható volt. Te meg idehozol egy 10 évvel korábbi, teljesen marginálisan kapcsolódó esetet, egy jóval kisebb összegről, úgy beállítva, mint ha az sokkal fontosabb probléma lenne, és számon kéred a cikk íróját, hogy miért nem azzal foglalkozik? A törvényhez és a témához egyébként van hozzá fűzni valód? Vagy csak annyi, hogy “az SZDSZ”? (ami közben már az őt megillető helyre került)

  És én terelem másra a szót? 😀 Jó a törvény, vagy nem jó a törvény? Nem jó. Lehetett előre látni, hogy ez lesz? Lehetett. Te tereled a témát vmi tök másra. Igen. Ettől még lényegtelen az SZDSZ-es szál? Egyáltalán nem, csak vhogy sorrendben, hatását és hírértékét tekintve baromira hátul kullog. Vagy most ezzel akarod relativizálni, hogy “az előzőben is voltak rossz esetek”, vagy mi? Még mindig az elmúlt 8 évnél tartasz?

 • Vidéki

  Írja: “Ebből eredő kár csak alsó hangon 6 milliárd Ft,”

  Inkább csak alfar hangon!

 • rozi 48

  Tőzsér Judit: Finom voltál ezzel a gusztustalan alakkal!

 • http://anonymand.blogspot.com anonymand

  Az egy dolog, hogy ezredszer ismétled magad.
  “Az újságírók sem (mind) a mennyországi angyalok karából szálltak le hozzánk a Földre.

  A „fake news” ”(kacsa, koholt hír, álhír) korántsem új jelenség az emberiség kultúrtörténetében; mindig is létezett. Legfeljebb másként hívták: dezinformációnak, félrevezető propagandának. Használták bel- és külföldön egyaránt.”
  Viszont mindezidáig nem voltál hajlandó összekaparni egy kis statisztikát a “közmédia”, a kormánypárti oldalak vesztett sajtópereiről (esetleg összevetve az “ellenfél” vesztett pereinek számával).
  Most megtennéd?

 • http://magyar-polgar.webnode.hu/ orsós mussolini

  Önteltek, arrogánsak és bunkók! Ez a fideSS!

 • http://anonymand.blogspot.com anonymand

  Nyomdokaidon haladva…

  ” – egy általad tisztának tekintett forrásból.
  “Az afrikai bevándorlók Prágában is balhéztak. A sokkoló felvételen látható, hogy egy pincért eszméletlenre vernek.” – az általad tisztának tekinthető forrásból.
  http://www.origo.hu/nagyvilag/20180428-praga-verekedes-eszakafrikai-migransok.html

  “Nem afrikaiak, hanem hollandok, nem migránsok, hanem legénybúcsút tartó turisták verekedtek a cseh főváros belvárosában – így lehetne összefoglalni az origo.hu oroszbarát, dezinformációs weblap legújabb, szombati manipulációjának cáfolatát.” – egy általad tisztának nem tekintett forrásból idéztem.
  Meg ezt … is:
  “A novinky.cz hírportál szerint az elkövetők névsora: Armin Nahvi, Bijan Kazemi, Sanferino, P. Janssen, Naoufel Sebbane, Pejman Kazemi és Arash Nahvi.

  Cseh rendőri forrásokra hivatkozva ugyanez a portál azt írta, hogy a társaság két tagja korábban az iráni rendőrségnél dolgozott. A holland média szerint a csoport egy másik tagja marokkói származású, mert hivatalos dokumentumai szerint származási helyének Marrákest adta meg. A holland kommentárok szerint a csoportban vannak török-, illetve egy horvát származású férfi is. A Policajny deník cseh rendőrség-közeli hírforrás törok származású férfiakról ír, de a cseh rendőrség szóvivője ezt hivatalosan sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarta, mivel a cseh törvények szerint nem beszélhet az elkövetők származásáról.

  A holland média mindenesetre fontosabbnak tartotta bocsánatot kérni a csehektől. De nyilatkozott a holland a külügyminiszter is.

  “Szégyellem magam”, nyilatkozta ta Stef Bok külügyminiszter a prágai verekedés kapcsán, hozzátette: a bűncselekményről készült felvételek szörnyűek.

  A De Telegraaf napilap idézi az eset kapácsn megszólaló Mark Rutte holland miniszterelnököt is.

  “Amikor megláttam, mit tettek, mélyen elszégyeltem magam. Az ilyen és ehhez hasonló esetek nagyon rossz fényt vetnek az országunkról alkotott képre külföldön.””
  https://dotoho.atlatszo.hu/2018/04/28/holland-turistak-balheztak-pragaban-nem-afrikai-migransok/

  Ezt pedig tőled:
  “A „fake news” ”(kacsa, koholt hír, álhír) korántsem új jelenség az emberiség kultúrtörténetében; mindig is létezett. Legfeljebb másként hívták: dezinformációnak, félrevezető propagandának. Használták bel- és külföldön egyaránt.” – ezerszer megírtad már, a legkülönbözőbb helyeken.
  Sajnálatos módon mindig “elfelejted” megemlíteni, hogy belföldön kik is használják.

 • Vidéki

  Kinek van erre energiája?

 • http://anonymand.blogspot.com anonymand

  Segítek.
  Jobbról.
  https://www.jobbik.hu/hireink/rovatok/megnyert-sajtoperek
  Segítek nem jobbról:
  https://24.hu/belfold/2018/01/04/14-millio-forintot-tuti-bukott-sajtopereken-a-kormanymedia/
  Segítek színesben:
  http://magyarnarancs.hu/belpol/a_magyar_nemzet_sajtoperei_hitelvesztesre_allva-62640
  Egy kis HVG:
  “A Jobbikról rendszeresen hazudó, a legerősebb ellenzéki párttal szemben számos sajtópert elbukó fideszes szennylap most éppen egy jogerősen megítélt több százezer forintos sérelemdíjat nem hajlandó kifizetni, ezért a Fővárosi Törvényszék végrehajtást rendelt el ellenük – írja a Jobbik közleményben. Eszerint a Magyar Idők közismert arról, hogy a jogerős ítéletek ellenére nem hozza le a Jobbik helyreigazításait, emiatt legutóbb a Pesti Központi Kerületi Bíróság már pénzbüntetéssel is sújtotta a szerkesztőségüket. Hozzáteszik, “a magyar demokrácia jelenlegi állapotát hűen tükrözi, hogy a Fidesz lopott közpénzen eltartott lapjaira nem vonatkoznak a törvények”.”
  http://hvg.hu/itthon/20180222_Tovabbra_is_vegrehajtas_alatt_a_fideszes_Magyar_Idok
  Oszt, hogy ne unatkozz, megint jobbról segítek:
  Jakab: több mint száz sajtópert nyert a Jobbik a Fidesz hazugsággyáraival szemben
  2018-03-12 15:03
  Több mint száz sajtópert nyert a Jobbik a Fidesz hazugsággyáraival szemben. Mindez nem a Jobbik dicsősége, hanem a Fidesz szégyene – írja közleményében Jakab Péter, a Jobbik szóvivője. Alább a folytatás.

  Szégyen, hogy ma az a Fidesz irányítja Magyarországot, amely program és vitaképes miniszterelnök-jelölt híján álhírekkel, lejárató kampányokkal, ócska hazugságokkal akarja legyőzni a kormányváltó erőt.

  Mindezt teszi az adófizetők pénzén, százmilliós állami hirdetésekkel támogatva azokat a médiumokat, amelyek sorra veszítik el a pereket a Jobbikkal szemben, miközben sok esetben az igazságot még bírói végzés ellenére sem hajlandóak közölni. Orbán Viktor annyira fél a hatalom elvesztésétől, hogy felhatalmazta a sajtóját arra, ha kell, akár a bíróságot is vegyék semmibe, de ne hagyják abba a Jobbik gyalázását.

  A 100 megnyert per mutatja, a Jobbik felvette a harcot a Fidesszel és a hozzájuk tartozó álhírgyárakkal szemben. És ezt nemcsak magunk miatt tesszük. Ma ugyanis rólunk hazudnak címlapon, holnap bárkiről hazudni fognak, akivel a Fidesz politikai-, üzleti- vagy magánérdekből le akar számolni.”
  https://althir.org/jakab-tobb-mint-szaz-sajtopert-nyert-a-jobbik-a-fidesz-hazugsaggyaraival-szemben-11798547.html

  https://uploads.disquscdn.com/images/bf7b0482ee403fd9540cb5b43ee64c0b116e549fe916850ca643e4954450b778.png

  https://kimittud.atlatszo.hu/request/10501/response/15547/attach/1/Valasz.rtf.doc

  Mára ennyi.
  Kellemes tallózást!

 • Vidéki

  És mi van a kormámytávoli sajtó elvesztett pereivel?
  Arról nem szól a fáma?

 • http://anonymand.blogspot.com anonymand

  “És mi van a kormámytávoli sajtó elvesztett pereivel?” – nyilvánvaló, hogy vannak.
  Tudod, nem minden bíró “érzékenyített”…
  Szólhatna a fáma, ha azokból lenne több.
  Vagy hasonló számú.
  Mivel libsi vagyok, alapvetően híve vagyok annak, hogy mindenről lehet beszélni.
  Csak van egy sanda gyanúm.
  Te, s a kormányközeli sajtó már régen harsogná (te csupa nagybetűvel írnád, a kormányközeliek pedig a megyei lapoktól kezdve a “közmédiáig” ezerszer közölnék), hogy lám mennyivel több sajtópert vesztett, mennyivel több helyreigazításra kötelezték az “ellenzéki” médiumokat.
  Ehelyett mély hallgatás.
  Sokatmondó…

 • Vidéki

  Csinálj pontos statisztikát!

 • http://anonymand.blogspot.com anonymand

  Már megbocsáss, de ez egy kicsit erős volt.
  Azok után, hogy te általában menekülőre fogod, ha igazolom “tévedésed”, azok után, hogy korábban feltett kérdéseimre soha nem válaszoltál, talán inkább néked kőne valamit tenni ez ügyben.

 • Zoltán Bakó

  Előbb nézd meg a filmet, mert gőzöd sincsen arról, amiről írsz!